Java swing problem z rysowaniem


(marcinkk) #1

witam mam problem z rysowaniem, mam dwie klasy: pierwsza tworzy okno, druga natomiast będzie rysować kwadraty. problem polega na tym że metoda paint nie chce się wywoływać. proszę o pomoc, proszę w tej chwili nie czepiać się części logicznej kodu, program tak jak teraz jest według mnie już powinien coś rysować, chcę wiedzieć dlaczego tego nie robi, podwójne buforowanie zaimplementowałem.

o to kod:

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaapplication1;


import java.awt.Dimension;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.HeadlessException;

import javax.swing.JFrame;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class JavaApplication1 extends JFrame{


  /**

   * @param args the command line arguments

   * program rysuje kwadrat z 9 malymi kwadratami w srodku w roznych kolorach

   * kwadrat moze zmieniac pozycje

   */

  private int widthWindow, heightWindow;


  public JavaApplication1() {

    widthWindow = 480;

    heightWindow = 320;

    setTitle("kolorowy kwadrat");

    setSize(new Dimension(widthWindow, heightWindow));

    setVisible(true);

    //setResizable(false);

    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    setLocationRelativeTo(null);

  }

  public static void main(String[] args) {

    // TODO code application logic here

    JavaApplication1 javaApplication1 = new JavaApplication1();

    KlasaKwadrat klasaKwadrat = new KlasaKwadrat();

    klasaKwadrat.repaint();

  }

}

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaapplication1;


import java.awt.Color;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.Image;

import javax.swing.JPanel;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class KlasaKwadrat extends JPanel{

  private Image dbImage;

  private Graphics dbGraphics; 

  private int widthSquare = 20;

  private int heightSquare = 20;//ustawienie wielkosci kwadratu

  private int startDrawPositionX = 30;

  private int startDrawPositionY = 30;

  static int [][]plansza = {{0, 1, 2},//rysowanie kwadratow

               {3, 4, 5},

               {6, 7, 8}

  };


  public void paint(Graphics graphics){

    dbImage = createImage(getWidth(), getHeight());

    dbGraphics = dbImage.getGraphics();

    paintComponent(dbGraphics);

    graphics.drawImage(dbImage, 0, 0, this);

  }


  public void paintComponent(Graphics graphics){

    for(int i = 0; i < plansza.length; ++i){

      for(int j = 0; j < plansza[0].length; ++j){

        if(plansza[i][j] == 0){

          graphics.setColor(Color.red);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 1){

        } else if(plansza[i][j] == 2){

        } else if(plansza[i][j] == 3){

        } else if(plansza[i][j] == 4){

        } else if(plansza[i][j] == 5){

        } else if(plansza[i][j] == 6){

        } else if(plansza[i][j] == 7){

        } else if(plansza[i][j] == 8){

        }

      }

    }

    repaint();

  }


}

(Grzelix) #2

Na mój gust to brakuje komendy która dodała by twoją klasę rozszerzając JPanel do kontrolek głównego okna. Po krótkim przeglądzie metod klasy JFrame może to być addImpl albo setContentPane. Troszkę strzelam ponieważ ja nie programuje w Javie, ale może to wskaże ci drogę do rozwiązania problemu.


(marcinkk) #3

program rysuje 9 małych kwadratów które tworzą jeden wielki kwadrat i jeden z kwadratów ustawiony jako domyślny może zamieniać się miejscami z innymi kwadratami, każdy kwadrat jest w innym kolorze, program działa dobrze ale gdy przekroczymy tablice wyrzuca wyjątek, rozwiązaniem byłoby pewnie stworzyć jeszcze wokół istniejących kwadratów puste pola tak aby program wiedział że ma nie przekraczać poza tablice, wstawiam kod i proszę o sugestie jak może inaczej to rozwiązać jak i uwagi dotyczące kodu, pozdrawiam:

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaapplication1;


import java.awt.Dimension;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.HeadlessException;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JPanel;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class JavaApplication1 extends JFrame{


  /**

   * @param args the command line arguments

   * program rysuje kwadrat z 9 malymi kwadratami w srodku w roznych kolorach

   * kwadrat moze zmieniac pozycje

   */

  private int widthWindow, heightWindow;

  JPanel jPanel = new JPanel();


  public JavaApplication1() {

    widthWindow = 480;

    heightWindow = 320;

    setTitle("kolorowy kwadrat");

    setSize(new Dimension(widthWindow, heightWindow));

    setVisible(true);

    setResizable(false);

    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    setLocationRelativeTo(null);

  }

  public static void main(String[] args) {

    // TODO code application logic here

    JavaApplication1 javaApplication1 = new JavaApplication1();

    KlasaKwadrat klasaKwadrat = new KlasaKwadrat();

    javaApplication1.add(klasaKwadrat);

  }

}

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaapplication1;


import java.awt.Color;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.Image;

import javax.swing.JPanel;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class KlasaKwadrat extends JPanel{

  private KlasaRuch klasaRuch = new KlasaRuch(this);

  private Image dbImage;

  private Graphics dbGraphics; 

  private int widthSquare = 80;//ustawienie wielkosci kwadratu

  private int heightSquare = 80;//ustawienie wielkosci kwadratu

  private int startDrawPositionX = 120;//poczatek rysowania

  private int startDrawPositionY = 30;//poczatek rysowania

  static int [][]plansza = {{0, 1, 2},//rysowanie kwadratow

               {3, 4, 5},

               {6, 7, 8}

  };


  public KlasaKwadrat() {

    this.setFocusable(true);

    addKeyListener(klasaRuch);

  }


  public void paint(Graphics graphics){

    dbImage = createImage(getWidth(), getHeight());

    dbGraphics = dbImage.getGraphics();

    paintComponent(dbGraphics);

    graphics.drawImage(dbImage, 0, 0, this);

  }


  public void paintComponent(Graphics graphics){

    for(int i = 0; i < plansza.length; ++i){

      for(int j = 0; j < plansza[0].length; ++j){

        if(plansza[i][j] == 0){

          graphics.setColor(Color.red);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 1){

          graphics.setColor(Color.BLUE);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 2){

          graphics.setColor(Color.CYAN);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 3){

          graphics.setColor(Color.DARK_GRAY);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 4){

          graphics.setColor(Color.GRAY);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 5){

          graphics.setColor(Color.GREEN);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 6){

          graphics.setColor(Color.LIGHT_GRAY);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 7){

          graphics.setColor(Color.MAGENTA);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 8){

          graphics.setColor(Color.ORANGE);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        }

      }

    }

  }

}

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaapplication1;


import java.awt.event.KeyEvent;

import java.awt.event.KeyListener;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class KlasaRuch implements KeyListener{


  private KlasaKwadrat klasaKwadrat;

  private int x = 0;

  private int y = 0;

  private int temp;


  public KlasaRuch(KlasaKwadrat klasaKwadrat) {

    this.klasaKwadrat = klasaKwadrat;

  }


  @Override

  public void keyTyped(KeyEvent e) {

    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");

  }


  @Override

  public void keyPressed(KeyEvent e) {

    switch(e.getKeyCode()){

      case KeyEvent.VK_UP:

        temp = KlasaKwadrat.plansza[x][y];

        KlasaKwadrat.plansza[x][y] = KlasaKwadrat.plansza[x - 1][y];

        KlasaKwadrat.plansza[x - 1][y] = temp;

        x--;

        break;

      case KeyEvent.VK_DOWN:

        temp = KlasaKwadrat.plansza[x][y];

        KlasaKwadrat.plansza[x][y] = KlasaKwadrat.plansza[x + 1][y];

        KlasaKwadrat.plansza[x + 1][y] = temp;

        x++;

        break;

      case KeyEvent.VK_LEFT:

        temp = KlasaKwadrat.plansza[x][y];

        KlasaKwadrat.plansza[x][y] = KlasaKwadrat.plansza[x][y - 1];

        KlasaKwadrat.plansza[x][y - 1] = temp;

        y--;

        break;

      case KeyEvent.VK_RIGHT:

        temp = KlasaKwadrat.plansza[x][y];

        KlasaKwadrat.plansza[x][y] = KlasaKwadrat.plansza[x][y + 1];

        KlasaKwadrat.plansza[x][y + 1] = temp;

        y++;

        break;

    }

    klasaKwadrat.repaint();

  }


  @Override

  public void keyReleased(KeyEvent e) {

  }


}

Dodane 09.03.2013 (So) 22:11 – wstawiam poprawiony kod, program już nie wyrzuca wyjątku, może się komuś przyda do ćwiczeń ten program

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaapplication1;


import java.awt.Dimension;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JPanel;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class JavaApplication1 extends JFrame{


  /**

   * @param args the command line arguments

   * program rysuje kwadrat z 9 malymi kwadratami w srodku w roznych kolorach

   * kwadrat moze zmieniac pozycje

   */

  private int widthWindow, heightWindow;

  JPanel jPanel = new JPanel();


  public JavaApplication1() {

    widthWindow = 640;

    heightWindow = 480;

    setTitle("kolorowy kwadrat");

    setSize(new Dimension(widthWindow, heightWindow));

    setVisible(true);

    setResizable(false);

    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    setLocationRelativeTo(null);

  }

  public static void main(String[] args) {

    // TODO code application logic here

    JavaApplication1 javaApplication1 = new JavaApplication1();

    KlasaKwadrat klasaKwadrat = new KlasaKwadrat();

    javaApplication1.add(klasaKwadrat);

  }

}

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaapplication1;


import java.awt.Color;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.Image;

import javax.swing.JPanel;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class KlasaKwadrat extends JPanel{

  private KlasaRuch klasaRuch = new KlasaRuch(this);

  private Image dbImage;

  private Graphics dbGraphics; 

  private int widthSquare = 80;//ustawienie wielkosci kwadratu

  private int heightSquare = 80;//ustawienie wielkosci kwadratu

  private int startDrawPositionX = 120;//poczatek rysowania

  private int startDrawPositionY = 30;//poczatek rysowania

  static int [][]plansza = {{9, 9, 9, 9, 9},

               {9, 0, 1, 2, 9},//rysowanie kwadratow

               {9, 3, 4, 5, 9},

               {9, 6, 7, 8, 9},

               {9, 9, 9, 9, 9}

  };


  public KlasaKwadrat() {

    this.setFocusable(true);

    addKeyListener(klasaRuch);

  }


  public void paint(Graphics graphics){

    dbImage = createImage(getWidth(), getHeight());

    dbGraphics = dbImage.getGraphics();

    paintComponent(dbGraphics);

    graphics.drawImage(dbImage, 0, 0, this);

  }


  public void paintComponent(Graphics graphics){

    for(int i = 0; i < plansza.length; ++i){

      for(int j = 0; j < plansza[0].length; ++j){

        if(plansza[i][j] == 0){

          graphics.setColor(Color.red);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 1){

          graphics.setColor(Color.BLUE);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 2){

          graphics.setColor(Color.CYAN);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 3){

          graphics.setColor(Color.DARK_GRAY);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 4){

          graphics.setColor(Color.GRAY);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 5){

          graphics.setColor(Color.GREEN);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 6){

          graphics.setColor(Color.LIGHT_GRAY);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 7){

          graphics.setColor(Color.MAGENTA);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        } else if(plansza[i][j] == 8){

          graphics.setColor(Color.ORANGE);

          graphics.fillRect((widthSquare * j) + startDrawPositionX, 

              (heightSquare * i) + startDrawPositionY, 

              widthSquare, heightSquare);

        }

      }

    }

  }

}


/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaapplication1;


import java.awt.event.KeyEvent;

import java.awt.event.KeyListener;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class KlasaRuch implements KeyListener{


  private KlasaKwadrat klasaKwadrat;

  private int x = 1;

  private int y = 1;

  private int temp;


  public KlasaRuch(KlasaKwadrat klasaKwadrat) {

    this.klasaKwadrat = klasaKwadrat;

  }


  @Override

  public void keyTyped(KeyEvent e) {

    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");

  }


  @Override

  public void keyPressed(KeyEvent e) {

    switch(e.getKeyCode()){

      case KeyEvent.VK_UP:

        if(KlasaKwadrat.plansza[x - 1][y] != 9){

          temp = KlasaKwadrat.plansza[x][y];

          KlasaKwadrat.plansza[x][y] = KlasaKwadrat.plansza[x - 1][y];

          KlasaKwadrat.plansza[x - 1][y] = temp;

          x--;

        }

        break;

      case KeyEvent.VK_DOWN:

        if(KlasaKwadrat.plansza[x + 1][y] != 9){

          temp = KlasaKwadrat.plansza[x][y];

          KlasaKwadrat.plansza[x][y] = KlasaKwadrat.plansza[x + 1][y];

          KlasaKwadrat.plansza[x + 1][y] = temp;

          x++;

        }

        break;

      case KeyEvent.VK_LEFT:

        if(KlasaKwadrat.plansza[x][y - 1] != 9){

          temp = KlasaKwadrat.plansza[x][y];

          KlasaKwadrat.plansza[x][y] = KlasaKwadrat.plansza[x][y - 1];

          KlasaKwadrat.plansza[x][y - 1] = temp;

          y--;

        }

        break;

      case KeyEvent.VK_RIGHT:

        if(KlasaKwadrat.plansza[x][y + 1] != 9){

          temp = KlasaKwadrat.plansza[x][y];

          KlasaKwadrat.plansza[x][y] = KlasaKwadrat.plansza[x][y + 1];

          KlasaKwadrat.plansza[x][y + 1] = temp;

          y++;

        }

        break;

    }

    klasaKwadrat.repaint();

  }


  @Override

  public void keyReleased(KeyEvent e) {

  }


}

(Grzelix) #4

Wystarczy sprawdzić czy tam gdzie chcesz przesunąć kwadrat jest jeszcze plansza:

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaapplication1;


import java.awt.Point;

import javaapplication1.KlasaKwadrat;

import java.awt.event.KeyEvent;

import java.awt.event.KeyListener;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class KlasaRuch implements KeyListener {


  private KlasaKwadrat klasaKwadrat;

  private int x = 0;

  private int y = 0;

  private int temp;


  public KlasaRuch(KlasaKwadrat klasaKwadrat) {

    this.klasaKwadrat = klasaKwadrat;

  }


  @Override

  public void keyTyped(KeyEvent e) {

    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");

  }


  @Override

  public void keyPressed(KeyEvent e) {

    switch (e.getKeyCode()) {

      case KeyEvent.VK_UP:

        if (IsMovePossibleTo(new Point(x - 1, y))) {

          temp = KlasaKwadrat.plansza[x][y];

          KlasaKwadrat.plansza[x][y] = KlasaKwadrat.plansza[x - 1][y];

          KlasaKwadrat.plansza[x - 1][y] = temp;

          x--;

        }

        break;

      case KeyEvent.VK_DOWN:

        if (IsMovePossibleTo(new Point(x + 1, y))) {

          temp = KlasaKwadrat.plansza[x][y];

          KlasaKwadrat.plansza[x][y] = KlasaKwadrat.plansza[x + 1][y];

          KlasaKwadrat.plansza[x + 1][y] = temp;

          x++;

        }

        break;

      case KeyEvent.VK_LEFT:

        if (IsMovePossibleTo(new Point(x, y - 1))) {

          temp = KlasaKwadrat.plansza[x][y];

          KlasaKwadrat.plansza[x][y] = KlasaKwadrat.plansza[x][y - 1];

          KlasaKwadrat.plansza[x][y - 1] = temp;

          y--;

        }

        break;

      case KeyEvent.VK_RIGHT:

        if (IsMovePossibleTo(new Point(x, y + 1))) {

          temp = KlasaKwadrat.plansza[x][y];

          KlasaKwadrat.plansza[x][y] = KlasaKwadrat.plansza[x][y + 1];

          KlasaKwadrat.plansza[x][y + 1] = temp;

          y++;

        }

        break;

    }

    klasaKwadrat.repaint();

  }


  private Boolean IsMovePossibleTo(Point point) {


    return (point.x >= 0 && point.y >= 0

        && point.x < KlasaKwadrat.plansza.length

        && point.y < KlasaKwadrat.plansza[point.x].length);


  }


  @Override

  public void keyReleased(KeyEvent e) {

  }

}

(marcinkk) #5

ciekawe rozwiązanie, w poprawionym kodzie zwiększyłem tablice i kilka warunków dodałem aby sprawdzał czy czy może się poruszać, ale twój sposób ciekawszy jest :wink: