Java swing problem z rysowaniem

witam, kiedyś kilka wątków wcześniej zacząłem pisać snake w javie. mam problem z rysowaniem węża. stworzyłem okno i tło i na tym etapie się wszystko ładnie wyświetla. mam problem z rysowaniem węża, może ktoś wskazać błąd?? kod wrzucę na githuba jak tylko program ściągnę do obsługi. pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingsnake;


import java.util.logging.Level;

import java.util.logging.Logger;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class JavaSwingSnake {


  /**

   * @param args the command line arguments

   */

  static int timeSpeed = 3000;// 3000ms


  public static void main(String[] args) {

    SnakeWindow snakeWindow = new SnakeWindow();

    while (true) {

      try {

        snakeWindow.repaint();

        Thread.sleep(timeSpeed);

      } catch (InterruptedException ex) {

        Logger.getLogger(JavaSwingSnake.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

      }

    }

  }

}

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingsnake;


import java.awt.Dimension;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.Insets;

import java.awt.image.BufferStrategy;

import javax.swing.JFrame;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class SnakeWindow extends JFrame {


  static int widthWindow = 800;

  static int heightWindow = 600;

  static int xWindowPosition = 300;

  static int yWindowPosition = 50;

  static int transX;

  static int transY;

  private BufferStrategy bufferStrategy;

  private SnakeWindowBackground snakeWindowBackground;

  private Snake snake = new Snake();


  SnakeWindow() {

    makeScreen();

  }


  private void makeScreen() {

    setTitle("snake");

    setVisible(true);

    setResizable(false);

    setLocation(xWindowPosition, yWindowPosition);

    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);


    createBufferStrategy(2);

    bufferStrategy = getBufferStrategy();


    Insets i = getInsets();

    transX = i.left;

    transY = i.top;


    setSize(new Dimension(widthWindow + transX + i.right, heightWindow));


    snakeWindowBackground = new SnakeWindowBackground();

  }


  @Override

  public void repaint() {

    Graphics graphics = bufferStrategy.getDrawGraphics();

    draw(graphics);

    graphics.dispose();

    bufferStrategy.show();

  }


  private void draw(Graphics graphics) {

    snakeWindowBackground.draw(graphics);

    snake.draw(graphics);

  }

}

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingsnake;


import java.awt.Color;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.image.BufferedImage;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class SnakeWindowBackground {


  private BufferedImage background;

  static int tileWidth = 10;

  static int tileHeight = 10;


  SnakeWindowBackground() {

    background = new BufferedImage(SnakeWindow.widthWindow, SnakeWindow.heightWindow,

        BufferedImage.TYPE_INT_RGB);

    Graphics graphics = background.getGraphics();


    for (int x = 0; x < SnakeWindow.widthWindow / tileWidth; ++x) {

      for (int y = 0; y < SnakeWindow.heightWindow / tileHeight; ++y) {

        graphics.setColor(Color.gray);

        graphics.drawRect(x * tileWidth, y * tileHeight, tileWidth, 

            tileHeight);

      }

    }

  }


    public void draw(Graphics graphics) {

    graphics.drawImage(background, SnakeWindow.transX, SnakeWindow.transY, null);

  }


}

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingsnake;


import java.awt.Color;

import java.awt.Graphics;

import java.util.Stack;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class Snake {


  Stack snakeParts = new Stack();


  public Snake() {

    snakeParts.add(new SnakePart(10, 10));

  }


  public void draw(Graphics graphics){

    for(int i = 0; i < snakeParts.size(); ++i){

      snakeParts.get(i).render(graphics);

    }

  }


}

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingsnake;


import java.awt.Color;

import java.awt.Graphics;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class SnakePart {


  private int xPositionHead;

  private int yPositionHead;

  private int widthTail = 10;

  private int heightTail = 10;


  public SnakePart(int xPositionHead, int yPositionHead) {

    this.xPositionHead = xPositionHead;

    this.yPositionHead = yPositionHead;

  }


  public void render(Graphics graphics){

    graphics.setColor(Color.red);

    graphics.fillRoundRect(xPositionHead, yPositionHead, widthTail, 

        heightTail, 360, 360);

  }


}

Wyjaśnij na czym polega twój problem. Chyba, że to nie prośba o pomoc, tylko zdajesz nam relacje live z tej wiekopomnej chwili.

już dopisałem brakującą klasę. żadna tam wiekopomna chwila :wink:

Dodane 19.09.2013 (Cz) 18:31

stworzyłem obiekt SnakePart i w klasie Snake dodałem do Stack. klasę Snake zainicjowałem w SnakeWindow i do do metody draw() z Klasy Snake przekazałem obiekt Graphics i teoretycznie powinien się rysować. Podobnie zrobiłem z klasą WindowBackground i ona się rysuje.

private int widthTail = 40;

private int heightTail = 40;

Nadpisz te pola w klasie SnakePart i zrozum co zrobiłeś…

wiem na czym polegał błąd, dziękuję kostek