Java swing program odliczający problem

witam, chcę napisać program który będzie wypisywał liczby od 0 do 100 w odstępach czasowych po kliknięciu na przycisk i wypisywane w komponencie JTextArea. Chciałem się dowiedzieć czy do tego lepiej jest użyć Timera który te liczby będzie wypisywał w odstępach czasowych czy lepiej SwingWorkera?? Według mnie Timer odpada ponieważ zależy mi na aktywności pozostałych przycisków a tak to będą zamarzać. Drugi mój problem to ScrollBar w komponencie JTextArea, jest dodany i widoczny ale pozostaje tak jakby nie aktywny. proszę o opinie, zamieszczam również kod

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingodliczacz;


import java.awt.BorderLayout;

import java.awt.GridLayout;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.util.logging.Level;

import java.util.logging.Logger;

import javax.swing.*;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class KlasaOdliczacz extends JFrame implements ActionListener{


  private int wysokosc = 100;

  private int szerokosc = 300;

  private int pozycja_okna_x = 500;

  private int pozycja_okna_y = 400;

  private JPanel jPanel = new JPanel();

  private JPanel jPanelLewy = new JPanel();

  private JPanel jPanelPrawy = new JPanel();

  private JButton jButtonStart = new JButton();

  private JButton jButtonStop = new JButton();

  private JButton jButtonReset = new JButton();

  private JTextArea jTextArea = new JTextArea();

  private JScrollPane jScrollPane = new JScrollPane(); 

  private GridLayout gridLayoutGlowny = new GridLayout(1, 2);

  private BorderLayout borderLayout = new BorderLayout();

  private GridLayout gridLayoutPrawy = new GridLayout(3, 1);


  public KlasaOdliczacz() {

    setTitle("odliczacz !");

    setLocation(pozycja_okna_x, pozycja_okna_y);

    setSize(szerokosc, wysokosc);

    setVisible(true);

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

    add(jPanel);


    jTextArea.setText("");

    jTextArea.setLineWrap(true);


    jScrollPane.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);


    jButtonStart.setText("start");

    jButtonStart.addActionListener(this);

    jButtonReset.setText("reset");

    jButtonStop.setText("stop");


    jPanel.setLayout(gridLayoutGlowny);

    jPanel.add(jPanelLewy);

    jPanel.add(jPanelPrawy);


    jPanelLewy.setLayout(borderLayout);

    jPanelLewy.add(jTextArea, BorderLayout.CENTER);

    jPanelLewy.add(jScrollPane, BorderLayout.EAST);


    jPanelPrawy.setLayout(gridLayoutPrawy);

    jPanelPrawy.add(jButtonStart);

    jPanelPrawy.add(jButtonStop);

    jPanelPrawy.add(jButtonReset);

  }


  @Override

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    Object object = e.getSource();

    if(object == jButtonStart){

      startLiczenia();

    }

  }


  void startLiczenia(){

    for(int i = 0; i < 100; i++){

      jTextArea.append(Integer.toString(i) + "\n");

      Thread.currentThread();

      try {  

        Thread.sleep(1000);

      } catch (InterruptedException ex) {

        Logger.getLogger(KlasaOdliczacz.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

      }

    }

  }


}


/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingodliczacz;


import javax.swing.SwingUtilities;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class JavaSwingOdliczacz {


  /**

   * @param args the command line arguments

   */

  public static void main(String[] args) {

    // TODO code application logic here

    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {


      @Override

      public void run() {

        KlasaOdliczacz klasaOdliczacz = new KlasaOdliczacz();

      }

    });

  }

}

[/code]

Wrzuć pole tekstowe do ScrollPane.

Np.

JTextArea text = new JTextArea ("");

JScrollPane scroll = new JScrollPane (text, 

  JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS, JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS);

i dopiero całość na JPanel.

wstawiam, przerobiony kod. użyłem timera jednak timer wyświetla liczby w sposób zapętlony w odstępach czasowych między tymi pętlami. mi chodziło aby między każdą liczbą był odstęp czasowy i nie działało to w sposób zapętlony. chciałem się również dowiedzieć czemu nie działa metoda stop() i restart() obiektu timer podpięte do buttonów buttonStop i buttonRestart.

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingodliczacz;


import java.awt.BorderLayout;

import java.awt.GridLayout;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.util.logging.Level;

import java.util.logging.Logger;

import javax.swing.*;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class KlasaOdliczacz extends JFrame implements ActionListener{


  private int wysokosc = 150;

  private int szerokosc = 300;

  private int pozycja_okna_x = 500;

  private int pozycja_okna_y = 400;

  private JPanel jPanel = new JPanel();

  private JPanel jPanelLewy = new JPanel();

  private JPanel jPanelPrawy = new JPanel();

  private JButton jButtonStart = new JButton();

  private JButton jButtonStop = new JButton();

  private JButton jButtonReset = new JButton();

  private JTextArea jTextArea = new JTextArea();

  private JScrollPane jScrollPane = new JScrollPane(jTextArea); 

  private GridLayout gridLayoutGlowny = new GridLayout(1, 2);

  private BorderLayout borderLayout = new BorderLayout();

  private GridLayout gridLayoutPrawy = new GridLayout(3, 1);


  public KlasaOdliczacz() {

    setTitle("odliczacz !");

    setLocation(pozycja_okna_x, pozycja_okna_y);

    setSize(szerokosc, wysokosc);

    setVisible(true);

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

    add(jPanel);


    jTextArea.setText("");

    jTextArea.setLineWrap(true);


    jScrollPane.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);


    jButtonStart.setText("start");

    jButtonStart.addActionListener(this);

    jButtonReset.setText("reset");

    jButtonStop.setText("stop");


    jPanel.setLayout(gridLayoutGlowny);

    jPanel.add(jPanelLewy);

    jPanel.add(jPanelPrawy);


    jPanelLewy.setLayout(borderLayout);

    jPanelLewy.add(jScrollPane, BorderLayout.CENTER);


    jPanelPrawy.setLayout(gridLayoutPrawy);

    jPanelPrawy.add(jButtonStart);

    jPanelPrawy.add(jButtonStop);

    jPanelPrawy.add(jButtonReset);

  }


  @Override

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {


    Timer timer = new Timer(1000, actionListener);


    Object object = e.getSource();

    if(object == jButtonStart){

      timer.start();

      //jButtonStart.setEnabled(false);

      //jButtonStop.setEnabled(true);

    } if(object == jButtonStop){

      timer.stop();

      //jButtonStop.setEnabled(false);

      //jButtonStart.setEnabled(true);

    } if(object == jButtonReset){

      timer.restart();

    }

  }


  ActionListener actionListener = new ActionListener() {


    @Override

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

      for(int i = 0; i < 100; i++){

        jTextArea.append(Integer.toString(i) + "\n");

      }

    }

  };


}

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingodliczacz;


import javax.swing.SwingUtilities;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class JavaSwingOdliczacz {


  /**

   * @param args the command line arguments

   */

  public static void main(String[] args) {

    // TODO code application logic here

    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {


      @Override

      public void run() {

        KlasaOdliczacz klasaOdliczacz = new KlasaOdliczacz();

      }

    });

  }

}[/code]
jButtonStart.setText("start");

jButtonStart.addActionListener(this);

jButtonReset.setText("reset");

jButtonStop.setText("stop");

Dodałeś słuchacza do jednego JButtona. Imho nie powinno się obsługiwać akcji if else if, bo tworzysz w ten sposób mało ogólny kod. Przyjmij zasadę listener na akcję. Pozwoli to również skorzystać z tego samego kodu słuchacza w wielu miejscach (zasada DRY). Model wciąż nie jest rozgraniczony z widokiem. Mało modyfikowalne.

wstawiam kod który działa tak jak chce, chociaż jeszcze ulegnie zmianie

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingodliczacz;


import java.awt.BorderLayout;

import java.awt.GridLayout;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.*;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class KlasaOdliczacz extends JFrame implements ActionListener{


  private int wysokosc = 150;

  private int szerokosc = 300;

  private int pozycja_okna_x = 500;

  private int pozycja_okna_y = 400;

  private JPanel jPanel = new JPanel();

  private JPanel jPanelLewy = new JPanel();

  private JPanel jPanelPrawy = new JPanel();

  private JButton jButtonStart = new JButton();

  private JButton jButtonStop = new JButton();

  private JButton jButtonReset = new JButton();

  private JTextArea jTextArea = new JTextArea();

  private JScrollPane jScrollPane = new JScrollPane(jTextArea); 

  private GridLayout gridLayoutGlowny = new GridLayout(1, 2);

  private BorderLayout borderLayout = new BorderLayout();

  private GridLayout gridLayoutPrawy = new GridLayout(3, 1);

  private Timer timer;

  private int i = 0;


  public KlasaOdliczacz() {

    setTitle("odliczacz !");

    setLocation(pozycja_okna_x, pozycja_okna_y);

    setSize(szerokosc, wysokosc);

    setVisible(true);

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

    add(jPanel);


    timer = new Timer(1000, actionListener);


    jTextArea.setText("");

    jTextArea.setLineWrap(true);


    jScrollPane.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);


    jButtonStart.setText("start");

    jButtonStart.addActionListener(this);

    jButtonReset.setText("reset");

    jButtonReset.addActionListener(this);

    jButtonStop.setText("stop");

    jButtonStop.addActionListener(this);


    jPanel.setLayout(gridLayoutGlowny);

    jPanel.add(jPanelLewy);

    jPanel.add(jPanelPrawy);


    jPanelLewy.setLayout(borderLayout);

    jPanelLewy.add(jScrollPane, BorderLayout.CENTER);


    jPanelPrawy.setLayout(gridLayoutPrawy);

    jPanelPrawy.add(jButtonStart);

    jPanelPrawy.add(jButtonStop);

    jPanelPrawy.add(jButtonReset);

  }


  @Override

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    Object object = e.getSource();

    if(object == jButtonStart){

      timer.start();

      jButtonStart.setEnabled(false);

      jButtonStop.setEnabled(true);

    } if(object == jButtonStop){

      timer.stop();

      jButtonStop.setEnabled(false);

      jButtonStart.setEnabled(true);

    } if(object == jButtonReset){

      i = 0;

      jTextArea.setText("");

      timer.start();

      jButtonStop.setEnabled(true);

      jButtonStart.setEnabled(false);

    }

  }


  ActionListener actionListener = new ActionListener() {


    @Override

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

      i++;

      jTextArea.append(i + "\n");

    }

  };


}

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingodliczacz;


import javax.swing.SwingUtilities;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class JavaSwingOdliczacz {


  /**

   * @param args the command line arguments

   */

  public static void main(String[] args) {

    // TODO code application logic here

    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {


      @Override

      public void run() {

        KlasaOdliczacz klasaOdliczacz = new KlasaOdliczacz();

      }

    });

  }

}[/code]