Java swing program sumujący

witam napisałem program który sumuje dwie podane liczby i prosiłbym o opinie na temat napisanego kodu

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingsuma;


import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JPanel;

import javax.swing.JLabel;

import javax.swing.JTextField;

import java.awt.GridLayout;

import javax.swing.JOptionPane;/**

 *

 * @author marcin

 */

public class KlasaSuma extends JFrame implements ActionListener{


  private int wysokosc = 100;

  private int szerokosc = 300;

  private int pozycja_okna_x = 500;

  private int pozycja_okna_y = 400;

  private JPanel jPanel = new JPanel();

  private JButton jButtonLicz = new JButton();

  private JButton jButtonWyjscie = new JButton();

  private JButton jButtonInfo = new JButton();

  private JLabel jLabelA = new JLabel();

  private JLabel jLabelB = new JLabel();

  private JLabel jLabelC = new JLabel();

  private JTextField textPoleA = new JTextField();

  private JTextField textPoleB = new JTextField();

  private JTextField textPoleC = new JTextField();

  private GridLayout gridLayout = new GridLayout(3, 3);


  public KlasaSuma() {

    setTitle("suma");

    setLocation(pozycja_okna_x, pozycja_okna_y);

    setSize(szerokosc, wysokosc);

    setVisible(true);

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

    add(jPanel);


    jLabelA.setText("a=");

    jLabelB.setText("b=");

    jLabelC.setText("a+b=");


    textPoleA.setText("0");

    textPoleB.setText("0");

    textPoleC.setText("0");


    jButtonLicz.setText("licz");

    jButtonLicz.addActionListener(this);

    jButtonWyjscie.setText("wyjscie");

    jButtonWyjscie.addActionListener(this);

    jButtonInfo.setText("info");

    jButtonInfo.addActionListener(this);


    jPanel.setLayout(gridLayout);

    jPanel.add(jLabelA);

    jPanel.add(textPoleA);

    jPanel.add(jButtonLicz);

    jPanel.add(jLabelB);

    jPanel.add(textPoleB);   

    jPanel.add(jButtonInfo);

    jPanel.add(jLabelC); 

    jPanel.add(textPoleC);

    jPanel.add(jButtonWyjscie);

  }


  @Override

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    Object object = e.getSource();

    if(object == jButtonLicz){

      suma();

    } else if(object == jButtonInfo){

      JOptionPane.showMessageDialog(null, "program liczy sume dwoch podanych liczb calkowitych !", "info", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

    } else if(object == jButtonWyjscie){

      System.exit(0);

    }

  }


  private void suma(){

    int a = Integer.parseInt(textPoleA.getText());

    int b = Integer.parseInt(textPoleB.getText());

    textPoleC.setText(String.valueOf(a + b));

  }


}


/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingsuma;


import javax.swing.SwingUtilities;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class JavaSwingSuma {


  /**

   * @param args the command line arguments

   */

  public static void main(String[] args) {

    // TODO code application logic here

    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {


      @Override

      public void run() {

        KlasaSuma klasaSuma = new KlasaSuma();

      }

    });

  }

}[/code]

Ja tylko krótko na temat

String.valueOf(a+b)

Nie będe przepisywał więc dam link:

http://www.devx.com/tips/Tip/16234

co prawda informacja jest z 2003 roku ale nie sądzę by zmieniło się to diametralnie

to nie jest błąd

To ja się pogubiłem. Szukasz błędów, czy chcesz opinii? Według mnie, to co wkleił grzelix to jakaś opinia jest, że lepiej użyć czegoś innego - więc jakoś się mieści w tej ogólnej prośbie.

błędów i opinii, program działa ale chodzi mi o stylistyke

Znacznie lepszym sposobem na obsługę zdarzeń jest tworzenie anonimowych klas (rozszerzając AbstracAction i stosując setAction() albo imple,implementując ActionListener i stosując addActionListener()). Wybrać jak wyglądała by Twoja metoda actionPerformed gdyby aplikacja by się do powiedzmy 100. Co do reszty… cóż, ten kod jest tak krótki, że trudno coś więcej powiedzieć.