Java swing program sumujący


(marcinkk) #1

witam napisałem program który sumuje dwie podane liczby i prosiłbym o opinie na temat napisanego kodu

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingsuma;


import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JPanel;

import javax.swing.JLabel;

import javax.swing.JTextField;

import java.awt.GridLayout;

import javax.swing.JOptionPane;/**

 *

 * @author marcin

 */

public class KlasaSuma extends JFrame implements ActionListener{


  private int wysokosc = 100;

  private int szerokosc = 300;

  private int pozycja_okna_x = 500;

  private int pozycja_okna_y = 400;

  private JPanel jPanel = new JPanel();

  private JButton jButtonLicz = new JButton();

  private JButton jButtonWyjscie = new JButton();

  private JButton jButtonInfo = new JButton();

  private JLabel jLabelA = new JLabel();

  private JLabel jLabelB = new JLabel();

  private JLabel jLabelC = new JLabel();

  private JTextField textPoleA = new JTextField();

  private JTextField textPoleB = new JTextField();

  private JTextField textPoleC = new JTextField();

  private GridLayout gridLayout = new GridLayout(3, 3);


  public KlasaSuma() {

    setTitle("suma");

    setLocation(pozycja_okna_x, pozycja_okna_y);

    setSize(szerokosc, wysokosc);

    setVisible(true);

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

    add(jPanel);


    jLabelA.setText("a=");

    jLabelB.setText("b=");

    jLabelC.setText("a+b=");


    textPoleA.setText("0");

    textPoleB.setText("0");

    textPoleC.setText("0");


    jButtonLicz.setText("licz");

    jButtonLicz.addActionListener(this);

    jButtonWyjscie.setText("wyjscie");

    jButtonWyjscie.addActionListener(this);

    jButtonInfo.setText("info");

    jButtonInfo.addActionListener(this);


    jPanel.setLayout(gridLayout);

    jPanel.add(jLabelA);

    jPanel.add(textPoleA);

    jPanel.add(jButtonLicz);

    jPanel.add(jLabelB);

    jPanel.add(textPoleB);   

    jPanel.add(jButtonInfo);

    jPanel.add(jLabelC); 

    jPanel.add(textPoleC);

    jPanel.add(jButtonWyjscie);

  }


  @Override

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    Object object = e.getSource();

    if(object == jButtonLicz){

      suma();

    } else if(object == jButtonInfo){

      JOptionPane.showMessageDialog(null, "program liczy sume dwoch podanych liczb calkowitych !", "info", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

    } else if(object == jButtonWyjscie){

      System.exit(0);

    }

  }


  private void suma(){

    int a = Integer.parseInt(textPoleA.getText());

    int b = Integer.parseInt(textPoleB.getText());

    textPoleC.setText(String.valueOf(a + b));

  }


}


/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingsuma;


import javax.swing.SwingUtilities;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class JavaSwingSuma {


  /**

   * @param args the command line arguments

   */

  public static void main(String[] args) {

    // TODO code application logic here

    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {


      @Override

      public void run() {

        KlasaSuma klasaSuma = new KlasaSuma();

      }

    });

  }

}[/code]

(Grzelix) #2

Ja tylko krótko na temat

String.valueOf(a+b)

Nie będe przepisywał więc dam link:

http://www.devx.com/tips/Tip/16234

co prawda informacja jest z 2003 roku ale nie sądzę by zmieniło się to diametralnie


(marcinkk) #3

to nie jest błąd


(Copycona) #4

To ja się pogubiłem. Szukasz błędów, czy chcesz opinii? Według mnie, to co wkleił grzelix to jakaś opinia jest, że lepiej użyć czegoś innego - więc jakoś się mieści w tej ogólnej prośbie.


(marcinkk) #5

błędów i opinii, program działa ale chodzi mi o stylistyke


(Airborn) #6

Znacznie lepszym sposobem na obsługę zdarzeń jest tworzenie anonimowych klas (rozszerzając AbstracAction i stosując setAction() albo imple,implementując ActionListener i stosując addActionListener()). Wybrać jak wyglądała by Twoja metoda actionPerformed gdyby aplikacja by się do powiedzmy 100. Co do reszty… cóż, ten kod jest tak krótki, że trudno coś więcej powiedzieć.