Java swing zegar ruch po okręgu

witam, chcę zaprogramować zegar ze wskazówkami, mam problem z określeniem współrzędnych x i y punktów na okręgu po którym się poruszają wskazówki zegara, próbuje najpierw zaprogramować wskazówkę sekundową ale mam problem z tym żeby wskazówka poruszała się co sekundę czyli 6 stopni no i zaczynała się poruszać od godziny 12 ale to tylko kwestia właściwej wartości początkowej licznika, chciałem się dowiedzieć czy wzory z których korzystam są poprawne i co źle robię.

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingzegarv2;


import java.awt.Dimension;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.GridLayout;

import java.awt.Point;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JPanel;

import javax.swing.Timer;


/**

 *

 * @author marcin kaszuba

 */

public class ZegarGui extends JFrame{


  private JPanel jPanel = new JPanel();

  private GridLayout gridLayout = new GridLayout(1, 1);

  private int width = 400;

  private int height = 400;

  private int pozycja_okna_x = 500;

  private int pozycja_okna_y = 200;

  private Timer timer;

  private double i = 0, x = 0, y = 0;


  public ZegarGui(){

    setTitle("zegar wskazowkowy !");

    setLocation(new Point(pozycja_okna_x, pozycja_okna_y));

    setPreferredSize(new Dimension(width, height));

    pack();

    setVisible(true);

    setResizable(false);

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

    add(jPanel);


    jPanel.setLayout(gridLayout);


    timer = new Timer(1000, new ActionListener() {


      @Override

      public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        repaint();

      }

    });

    timer.start();

  }


  //@Override

  //public void actionPerformed(ActionEvent e) {

  //}


  @Override

  public void paint(Graphics graphics)throws NumberFormatException{

    double x2, y2;

    x2 = 200 + Math.cos(x++) * 140;

    y2 = 200 + Math.sin(y++) * 140;

    graphics.fillRoundRect(190, 190, 20, 20, 360, 360);//okrag

    graphics.drawRoundRect(50, 50, 300, 300, 360, 360);//srodek

    //graphics.drawLine(200, 200, 200, 70);//wskazowka minutowa

    //graphics.drawLine(200, 200, 100, 180);//wskazowka godzinowa

    graphics.drawLine(200, 200, (int)x2, (int)y2);

  }


}

//x = a + cos(alfa) * r

//y = b + sin(alfa) * r


/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingzegarv2;


import javax.swing.SwingUtilities;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class JavaSwingZegarV2 {


  /**

   * @param args the command line arguments

   */

  public static void main(String[] args) {

    // TODO code application logic here

    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {


      @Override

      public void run() {

        ZegarGui zegarGui = new ZegarGui();

      }

    });

  }

}[/code]
Nieaktualne...

Wskazówki będą odrobinę krzywe, bo PI jest niewymierne i dla dyskretnego komputera nie do ogarnięcia :wink: Aczkolwiek lepsza dokładność może pomóc.

ruch po okręgu to materiał z gimnazjum i z liceum, ale niestety wiedza ta ulotniła mi się ;D

Dodane 28.06.2012 (Cz) 12:56

możesz mi objaśnić ten wzór albo wysłać link do jakieś strony??

x2 = 200 + Math.cos(Math.PI / 30 * (x)) * 140;

y2 = 200 + Math.sin(Math.PI / 30 * (x++)) * 140;

zapisz tak a x ustaw na 45 będzie mniej obliczeń.

Wejdź na jakąkolwiek stronę o geometrii, myślałeś, źe podawałeś miarę stopniową jak mniemam, musimy podawać miarę łukową.

jak mam zastosować radiany do określenia współrzędnych końca odcinka?? chciałbym żeby mi ktoś to łopatologicznie wyjaśnił ;(

Nie masz, radiany są tylko potrzebne do wyznaczenia kąta.Wyobraź sobie, że funkcje trygonometryczne zakreślają okrąg o promieniu jednostkowym (bierze się to z jedynki trygonometrycznej). Potem ten wektor jednostkowy skalujesz, aby uzyskać dłuższą “wskazówkę”.

wstawiam poprawiony kod, mam jeszcze tylko problem z ustawieniem jLabela na właściwej pozycji żeby wypisać godziny od 1 do 12 przy kreskach. mam pomysł żeby stworzyć 12 JLabelów i za pomocą metody setBounds ustawiać pozycję, pozycje x i y pobierac z katRadKreski = 2.0 * Math.PI * (i / 60.0) - (Math.PI / 2.0); x1Kreski = (int)(150 * (Math.cos(katRadKreski))); y1Kreski = (int)(150 * (Math.sin(katRadKreski))); Prosiłbym o rady :wink: o to kod, działa wszystko prócz wypisywania godzin od 1 do 12

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingzegarv2;


import java.awt.Dimension;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.GridLayout;

import java.awt.Point;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.util.GregorianCalendar;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JLabel;

import javax.swing.JPanel;

import javax.swing.Timer;


/**

 *

 * @author marcin kaszuba

 */

public class ZegarGui extends JFrame{


  private JPanel jPanel = new JPanel();

  private GridLayout gridLayout = new GridLayout(1, 1);

  private JLabel jLabel = new JLabel();

  private int width = 400;

  private int height = 400;

  private int pozycja_okna_x = 500;

  private int pozycja_okna_y = 200;

  private Timer timer;

  private int j = 0, x2Sekundy, y2Sekundy, x2Minuty, y2Minuty, x2Godziny, y2Godziny, x1Kreski, y1Kreski, x2Kreski, y2Kreski;

  private double katRadSekund, katRadMinut, katRadGodzin, katRadKreski, sekundy, minuty, godziny;


  public ZegarGui(){

    setTitle("zegar wskazowkowy !");

    setLocation(new Point(pozycja_okna_x, pozycja_okna_y));

    setPreferredSize(new Dimension(width, height));

    pack();

    setVisible(true);

    setResizable(false);

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

    add(jPanel);


    jPanel.setLayout(gridLayout);

    jPanel.add(jLabel);


    timer = new Timer(1000, new ActionListener() {


      @Override

      public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        repaint();

      }

    });

    timer.start();

  }


  @Override

  public void paint(Graphics graphics){

    super.paint(graphics);

    GregorianCalendar gregorianCalendar = new GregorianCalendar();


    graphics.fillRoundRect(190, 190, 20, 20, 360, 360);//okrag

    graphics.drawRoundRect(50, 50, 300, 300, 360, 360);//srodek

    for(int i = 0; i < 60; ++i){

      if( i % 5 == 0){

        katRadKreski = 2.0 * Math.PI * (i / 60.0) - (Math.PI / 2.0);

        x1Kreski = (int)(150 * (Math.cos(katRadKreski)));

        y1Kreski = (int)(150 * (Math.sin(katRadKreski)));

        x2Kreski = (int)(130 * (Math.cos(katRadKreski)));

        y2Kreski = (int)(130 * (Math.sin(katRadKreski)));

        graphics.drawLine(200 + x1Kreski, 200 + y1Kreski, 200 + x2Kreski, 200 + y2Kreski);//kreska wskaznikowa

        //jLabel.setText(String.valueOf(++j));

        //jLabel.setBounds(200 + x1Kreski, 200 + y1Kreski, 8, 8);

      } else {

        katRadKreski = 2.0 * Math.PI * (i / 60.0) - (Math.PI / 2.0);

        x1Kreski = (int)(150 * (Math.cos(katRadKreski)));

        y1Kreski = (int)(150 * (Math.sin(katRadKreski)));

        x2Kreski = (int)(140 * (Math.cos(katRadKreski)));

        y2Kreski = (int)(140 * (Math.sin(katRadKreski)));

        graphics.drawLine(200 + x1Kreski, 200 + y1Kreski, 200 + x2Kreski, 200 + y2Kreski);//kreska wskaznikowa

      }

    }


    sekundy = gregorianCalendar.getTime().getSeconds();

    minuty = gregorianCalendar.getTime().getMinutes();

    godziny = gregorianCalendar.getTime().getHours();


    katRadSekund = 2.0 * Math.PI * (sekundy / 60.0) - (Math.PI / 2.0);

    katRadMinut = 2.0 * Math.PI * (minuty / 60.0) - (Math.PI / 2.0);

    katRadGodzin = 2.0 * Math.PI * ((godziny * 60.0 * 60.0 + minuty * 60.0 + sekundy) / 43200.0) - (Math.PI / 2.0);


    x2Sekundy = (int)(140 * (Math.cos(katRadSekund)));

    y2Sekundy = (int)(140 * (Math.sin(katRadSekund)));


    x2Minuty = (int)(125 * (Math.cos(katRadMinut)));

    y2Minuty = (int)(125 * (Math.sin(katRadMinut)));


    x2Godziny = (int)(100 * (Math.cos(katRadGodzin)));

    y2Godziny = (int)(100 * (Math.sin(katRadGodzin)));


    graphics.drawLine(200, 200, 200 + x2Sekundy, 200 + y2Sekundy);//wskazowka sekundowa

    graphics.drawLine(200, 200, 200 + x2Minuty, 200 + y2Minuty);//wskazowka minutowa

    graphics.drawLine(200, 200, 200 + x2Godziny, 200 + y2Godziny);//wskazowka godzinowa

  }


}

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingzegarv2;


import javax.swing.SwingUtilities;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class JavaSwingZegarV2 {


  /**

   * @param args the command line arguments

   */

  public static void main(String[] args) {

    // TODO code application logic here

    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {


      @Override

      public void run() {

        ZegarGui zegarGui = new ZegarGui();

      }

    });

  }

}[/code]
-- [b]Dodane 01.07.2012 (N) 21:44[/b] --dlaczego występuje efekt migania?? co kilka sekund występuje efekt migania całego zegara, to normalne jest w javie?? programuje pod linuxem-- [b]Dodane 02.07.2012 (Pn) 0:49[/b] --wstawiam wersje z wyświetlaniem godzin na tarczy zegara, niestety nadal występuje migotanie ;)

a to kod dla potomności ;)

[code]/* * To change this template, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */ package javaswingzegarv2; import java.awt.Color; import java.awt.Dimension; import java.awt.Graphics; import java.awt.GridLayout; import java.awt.Point; import java.awt.event.ActionEvent; import java.awt.event.ActionListener; import java.util.Calendar; import javax.swing.JFrame; import javax.swing.JPanel; import javax.swing.Timer; /** * * @author marcin kaszuba */ public class ZegarGui extends JFrame{ private JPanel jPanel = new JPanel(); private GridLayout gridLayout = new GridLayout(1, 1); //private JLabel jLabel = new JLabel(); private int width = 400; private int height = 400; private int pozycja_okna_x = 500; private int pozycja_okna_y = 200; private Timer timer; private int xGodziny, yGodziny, x2Sekundy, y2Sekundy, x2Minuty, y2Minuty, x2Godziny, y2Godziny, x1Kreski, y1Kreski, x2Kreski, y2Kreski, sekundy, minuty, godziny; private double katRadSekund, katRadMinut, katRadGodzin, katRadKreski, katRadGodziny; public ZegarGui(){ setTitle("zegar wskazowkowy !!Dodane 02.07.2012 (Pn) 14:05 – trochę poszukałem o podwójnym buforowaniu i napisałem metodę która powinna zapobiegać migotaniu. niestety efekt ten też występuje pod windowsem także to nie wina linuxa. wstawiam nowy kod i proszę o rady :wink:

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingzegarv2;


import java.awt.Color;

import java.awt.Dimension;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.GridLayout;

import java.awt.Image;

import java.awt.Point;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.util.Calendar;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JPanel;

import javax.swing.Timer;


/**

 *

 * @author marcin kaszuba

 */

public class ZegarGui extends JFrame{


  private JPanel jPanel = new JPanel(true);

  private GridLayout gridLayout = new GridLayout(1, 1);

  private int width = 400;

  private int height = 400;

  private int pozycja_okna_x = 500;

  private int pozycja_okna_y = 200;

  private Timer timer;

  private Image buffor;

  private Graphics bgraphics;

  private int xGodziny, yGodziny, x2Sekundy, y2Sekundy, x2Minuty, y2Minuty, x2Godziny, y2Godziny, x1Kreski, y1Kreski, x2Kreski, y2Kreski, sekundy, minuty, godziny;

  private double katRadSekund, katRadMinut, katRadGodzin, katRadKreski, katRadGodziny;


  public ZegarGui(){

    setTitle("zegar wskazowkowy !");

    setLocation(new Point(pozycja_okna_x, pozycja_okna_y));

    setPreferredSize(new Dimension(width, height));

    pack();

    setVisible(true);

    setResizable(false);

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

    add(jPanel);


    jPanel.setLayout(gridLayout);


    timer = new Timer(1000, new ActionListener() {


      @Override

      public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        repaint();

      }

    });

    timer.start();


    buffor = createImage(width, height);

    bgraphics = buffor.getGraphics();

  }


  @Override

  public void update(Graphics graphics){

    bgraphics.clearRect(0, 0, width, height);

    paint(bgraphics);

    graphics.drawImage(buffor, 0, 0, jPanel);

  }


  @Override

  public void paint(Graphics graphics){

    super.paint(graphics);

    Calendar calendar = Calendar.getInstance();


    graphics.fillRoundRect(190, 190, 20, 20, 360, 360);//okrag

    graphics.drawRoundRect(50, 50, 300, 300, 360, 360);//srodek

    int j = 0;

    for(int i = 0; i 60; ++i){

      if( i % 5 == 0){

        katRadKreski = 2.0 * Math.PI * (i / 60.0) - (Math.PI / 2.0);

        katRadGodziny = 2.0 * Math.PI * (i / 60.0) - (Math.PI / 3.0);

        x1Kreski = (int)(150 * (Math.cos(katRadKreski)));

        y1Kreski = (int)(150 * (Math.sin(katRadKreski)));

        x2Kreski = (int)(130 * (Math.cos(katRadKreski)));

        y2Kreski = (int)(130 * (Math.sin(katRadKreski)));

        xGodziny = (int)(160 * (Math.cos(katRadGodziny)));

        yGodziny = (int)(160 * (Math.sin(katRadGodziny)));

        graphics.drawLine(200 + x1Kreski, 200 + y1Kreski, 200 + x2Kreski, 200 + y2Kreski);//kreska wskaznikowa

        graphics.drawString(String.valueOf(++j), 195 + xGodziny, 205 + yGodziny);//numer godziny

      } else {

        katRadKreski = 2.0 * Math.PI * (i / 60.0) - (Math.PI / 2.0);

        x1Kreski = (int)(150 * (Math.cos(katRadKreski)));

        y1Kreski = (int)(150 * (Math.sin(katRadKreski)));

        x2Kreski = (int)(140 * (Math.cos(katRadKreski)));

        y2Kreski = (int)(140 * (Math.sin(katRadKreski)));

        graphics.drawLine(200 + x1Kreski, 200 + y1Kreski, 200 + x2Kreski, 200 + y2Kreski);//kreska wskaznikowa

      }

    }


    sekundy = calendar.get(Calendar.SECOND);

    minuty = calendar.get(Calendar.MINUTE);

    godziny = calendar.get(Calendar.HOUR);


    katRadSekund = 2.0 * Math.PI * (sekundy / 60.0) - (Math.PI / 2.0);

    katRadMinut = 2.0 * Math.PI * (minuty / 60.0) - (Math.PI / 2.0);

    katRadGodzin = 2.0 * Math.PI * ((godziny * 60.0 * 60.0 + minuty * 60.0 + sekundy) / 43200.0) - (Math.PI / 2.0);


    x2Sekundy = (int)(140 * (Math.cos(katRadSekund)));

    y2Sekundy = (int)(140 * (Math.sin(katRadSekund)));


    x2Minuty = (int)(125 * (Math.cos(katRadMinut)));

    y2Minuty = (int)(125 * (Math.sin(katRadMinut)));


    x2Godziny = (int)(100 * (Math.cos(katRadGodzin)));

    y2Godziny = (int)(100 * (Math.sin(katRadGodzin)));


    graphics.setColor(Color.red);

    graphics.drawLine(200, 200, 200 + x2Sekundy, 200 + y2Sekundy);//wskazowka sekundowa

    graphics.setColor(Color.BLACK);

    graphics.drawLine(200, 200, 200 + x2Minuty, 200 + y2Minuty);//wskazowka minutowa

    graphics.drawLine(200, 200, 200 + x2Godziny, 200 + y2Godziny);//wskazowka godzinowa

  }


}

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingzegarv2;


import javax.swing.SwingUtilities;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class JavaSwingZegarV2 {


  /**

   * @param args the command line arguments

   */

  public static void main(String[] args) {

    // TODO code application logic here

    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {


      @Override

      public void run() {

        ZegarGui zegarGui = new ZegarGui();

      }

    });

  }

}[/code]