[java] thread.sleep czy da się sprawdzać stan


(pain3hp) #1

Zatrzymuję wątek na jakiś czas, np 15000, czy da się sprawdzać ile czasu pozostało? Chciałbym stan wrzucać w jprogressbar


(Sawyer47) #2

Wydaje mi się, że nie, ale skoro znasz czas na jaki usypiasz wątek to masz wszelkie informacje potrzebne aby co jakiś czas aktualizować pasek postępu.


(ryba1986) #3

możesz zrobić pętle

for ( i=0; i < 15 ; i++)

{

sleep(1000);

// tu uaktualnić pasek postępu

}