Java uruchomienie programu będącego w "pakiecie"


(Trance) #1

jak z wiersza poleceń uruchomić aplikację Javy w której klasa w której znajduje się funkcja main znajduje się w pakiecie np. xyz sama nazwa klasy to zaś np.abc.

Polecenie

java abc

wyświetla nie znalezienie klasy. Dodam że PATH i CLASSPATH ustawione na 100% poprawnie.