Java - użycie klasy DBTable


(alabama1) #1

Witam, mam pewien problem. Otóż mam aplikację, która między innymi dodaje pracowników w firmie do bazy danych. Pracownik ma pola: id, imię, nazwisko, nr_telefonu i dział_id. Chciałbym zrobić tak, by podawać nazwę działu zamiast jego id, ale nie wiem, jak dostać się do wpisywanego wiersza, do nazwy działu, by dodać prawidłowo pracownika. Poniżej kod:

grid.clearAllSettings();
		filters.setVisible(false);
		String zapytanie = "select p.id, p.imie, p.nazwisko, p.nr_telefonu, d.nazwa from pracownik p, dzial d "
				+ "where p.dzial_id=d.id" + " order by " + sort;
		try {
			grid.createControlPanel(DBTable.READ_INSERT_NAVIGATION);
			grid.setSelectSql(zapytanie);
			
			grid.createColumnModelFromQuery();
			Column c = grid.getColumn(1);
			c.setPreferredWidth(90);
			c.setReadOnly(false);
			c = grid.getColumn(2);
			c.setPreferredWidth(120);
			c.setReadOnly(false);
			c = grid.getColumn(3);
			c.setPreferredWidth(100);
			c.setReadOnly(false);
			c = grid.getColumn(4);
			c.setHeaderValue("DZIAL");
			c.setPreferredWidth(100);
			c.setReadOnly(false);
			//int row = grid.getSelectedRow(); 
			//Object wiersz = grid.getRowObject(row); jak dostać informację o wpisanym dziale
			//wiersz.toString();
			grid.addInsertSql(
					"insert into Pracownik (ID,IMIE,NAZWISKO,NR_TELEFONU, DZIAL_ID) values (?,?,?,?,?) "
					+ "where dzial_id = (select dzial_id from dzial where nazwa = '"+row+"')",
					"1,2,3,4,5");
			grid.refresh();
			this.getContentPane().revalidate();
		} catch (SQLException e) {
			JOptionPane.showMessageDialog(this, e.getMessage(), "",
					JOptionPane.OK_OPTION);
		}

Próbowałem kombinować jakoś z getSelectedRow, ale to nie działa tak, jakbym tego chciał.