[java] Wspólna wartość dla wszystkich obiektów znajdujących się na liście


(Eri Asari) #1

Witam, 


(kostek135) #2

Po prostu podczas serializowania wywołujesz na obiekcie ObjectOutputStream metodę writeInt() z przekazanym parametrem będącym referencją do statycznego pola.