[Java] Wyjątki + Liczenie średniej

Witam :slight_smile: Mam problem z programem liczącym średnią ocen do którego miałem dodać obsługę wyjątków. Nie mogę wychwycić błędu - może Wam to się uda. Program nie wypisuje poprawnie wpisanych z klawiatury ocen i wyświetla zamiast nich wartość 0. Jako środowiska używam JCreatora.

import java.io.*;


public class zad7b {


  private String imie;

  private int iloscOcen;

  private static int b;

  private double oceny[];


  public static void main(String[] args) {

    int a = 1;

    while(a > 0){

    zad7b uczen = new zad7b();

    System.out.println("Podaj imie:");

    BufferedReader klaw = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 

    try {

    uczen.imie = klaw.readLine(); 

    } catch(IOException ex){

    System.out.println("Błąd odczytu danych!");

    }	

    System.out.println("Podaj ilosc ocen:");

  	BufferedReader klaw1 = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 

    try {

    uczen.iloscOcen = Integer.parseInt(klaw1.readLine()); 

    } catch(IOException ex) {

    System.out.println("Błąd odczytu danych!");

    }

  	uczen.oceny = new double[uczen.iloscOcen];

    int z=1;

    for (int i = 0; i < uczen.iloscOcen; i++) {

        System.out.println("Podaj ocenę numer " + z);

        BufferedReader klaw2 = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 

    		try {

    		int oceny = Integer.parseInt(klaw2.readLine());

    		} catch(IOException ex) {

    		System.out.println("Błąd odczytu danych!");

    		}

        z++;

    }

		System.out.println("Dodać kolejnego ucznia? (1/0)");

		BufferedReader klaw3 = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 

    try {

    uczen.b = Integer.parseInt(klaw3.readLine()); 	

    } catch(IOException ex) {

    	System.out.println("Błąd odczytu danych!");

    }


    if (b == 0)

    {

        a = a-1;

    }

  	uczen.wyswietlDane(uczen.liczSrednia());

  }

}

  private double liczSrednia(){

    double suma=0;

    for(double x:oceny)

      suma+=x;

    return suma/iloscOcen;

  }


  private void wyswietlDane(double srednia){

    System.out.println("Imię ucznia: "+imie);

    System.out.println("Ilość ocen: " +iloscOcen);

    System.out.println("Oceny: ");

    for(double x:oceny)

      System.out.print(x+", ");

    System.out.println("Średnia: " + srednia);

  }

}

Witam.

Brakuje Ci przypisania wczytanej zmiennej do tablicy z ocenami.

for (int i = 0; i < uczen.iloscOcen; i++) {

        System.out.println("Podaj ocenę numer " + z);

        BufferedReader klaw2 = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

       try {

       int oceny = Integer.parseInt(klaw2.readLine());

       uczen.oceny[i] = oceny; //<-- Tego brakuje :)

       } catch(IOException ex) {

       System.out.println("Błąd odczytu danych!");

       }

        z++;

    }

Pozdrawiam

Dzięki wielkie! :slight_smile: Pozdrawiam.

Przede wszystkim, to brakuje Ci obsługi wyjątku NumberFormatException który może pojawić się w momencie parsowania liczby, a który jest kluczowy dla Twojej aplikacji.

Dodałem, również dziękuje :slight_smile: