Java - wywoływanie metod między komponentami w Swing


(C1241262) #1

Potrzbuję pomocy przy programie który pisze w Javie (Swing). W uproszczeniu chodzi o to że mam cztery klasy:

  • klasa Window główna okna dziedzicząca po JFrame która zawiera w sobie obiekty klas:

  • klasa Plansza dziedzicząca po JPanel i składająca się z JButton'ów

-klasa Klik (klasa wewnętrzna klasy Plansza) implementująca interfejs MouseListener odpowiadająca za obsługę kliknięćw przyciski obiektu klasy Plansza

-klasa Wyswietlacz dziedzicząca po JPanel w która zawiera tylko komponent JLabel

Mój problem jak sprawić by kliknięcie w przyciski obiektu Plansza zmieniało tekst JLabel'a w obiekcie klasy Wyswietlacz.

Problemem jest "dostanie się z obiektu klasy Plansza do obiektu klasy Wyswietlaczi wywołanie metody setText

Pilnie proszę o pomoc,


(Ravenye) #2

Kolego rozwiązanie jest banalne, jeśli oczywiście dalej tego nie rozwiązałeś.

po 1. jLabel musi być publiczne

po 2. jLabel musi być statyczne

i wtedy odwołujesz się do niego w następujący sposób:

Wyswietlacz.jLabel1.setText("ustawiasz tekst i po sprawie");

jedyne waruneki to upublicznienie jLabela no i to żeby był statyczny.