JavaScript automatyczne uzupełnianie listy rozwijanej

Witam, szukam pomocy z javascriptem. Nie wiem jak mogę zrobić automatyczne uzupełnianie pól znacznika selekt.
Mój kod js wygląda tak:

var selekt = document.getElementsByTagName('select');
var tab = ['Opolskie', 'Śląskie', 'Dolnośląskie', 'Łódzkie', 'Małopolskie', 'Wielkopolskie', 'Pomorskie', 'Zachodnio-pomorskie', 'Lubelskie', 'Lubuskie', 'Mazowieckie', 'Kujawsko-pomorskie'];

for(i = 0; i < 16; i++)
{
var el = document.createElement("option");
el.innerText = "<option>"+tab[i]+"</option>";
selekt = el;
}

Gdyby mógł ktoś polecić jeszcze jakiś dobry kurs JavaScript byłbym bardzo wdzięczny

1 polubienie

Najprościej w tej sposób (dla elementu ):

const options = ['Opolskie', 'Śląskie', 'Dolnośląskie', 'Łódzkie', 'Małopolskie', 'Wielkopolskie', 'Pomorskie', 'Zachodnio-pomorskie', 'Lubelskie', 'Lubuskie', 'Mazowieckie', 'Kujawsko-pomorskie'];
const selectList = document.getElementById('select');
options.forEach( option => {
    let optionTag = document.createElement("option");
    optionTag.text = option;
    selectList.appendChild(optionTag);
});

Co do kursów, to dobrze zacząć np od bezpłatnego https://www.codecademy.com/