JavaScript - dziwny problem z kompilacją

Witam. Od paru dni uczę się JavaScripta. Zainstalowałem Node JS, NPM, Bootstrapa i Visual Studio. Robię sobie kod z jakiegoś kursu i po drodze staram się załapać o co chodzi i wszystko gra do pewnego momentu. W jednej klasie mam metodę:

 render() {
  return (
   <>
  <div className="Register">
   <Form onSubmit = {this.handleSubmit}>
    <Form.Group controlId="username" size="lg">
     <Form.Label>Username</Form.Label>
     <Form.Control autoFocus name="username"/>
    </Form.Group>

    <Form.Group controlId="password" size="lg">
     <Form.Label>Password</Form.Label>
     <Form.Control type="password" name="password"/>
    </Form.Group>

    <Button block size = "lg" type = "submit">Register</Button>
   </Form>
  </div>

  <RegistrationAlert ref={this.registrationAlert}/>
  </>
  )
 }

która wywala taki błąd kompilacji:

Failed to compile.

Error in ./src/Registration.js
Syntax error: Unexpected token (52:7)

 50 |  render() {
 51 |   return (
> 52 |    <>
   |    ^
 53 |   <div className="Register">
 54 |    <Form onSubmit = {this.handleSubmit}>
 55 |     <Form.Group controlId="username" size="lg">

 @ ./src/App.js 16:20-48

No i nie bardzo wiem o co chodzi. Sam kod jest raczej poprawny, bo pobierałem go bezpośrednio z Gita do kursu, ale na pytanie odnośnie tego problemu nikt mi nie odpowiedział. :confused:

Spróbuj usunąć tę linię oraz tę na końcu z </>.

Nie no, teraz to podkreśla mi błąd jeszcze przed uruchomieniem: JSX expression must have one parent element a po uruchomieniu wywala taki błąd:

Failed to compile.

Error in ./src/Registration.js
Syntax error: Adjacent JSX elements must be wrapped in an enclosing tag (69:4)

 67 |   </div>
 68 | 
> 69 |   <RegistrationAlert ref={this.registrationAlert}/>
   |   ^
 70 |   
 71 |   )
 72 |  }

 @ ./src/App.js 16:20-48

Może dla jasności wkleję całą klasę:

import React, {Component} from 'react';
import Form from 'react-bootstrap/Form'
import Button from 'react-bootstrap/Button'

import './Registration.css'
import RegistrationAlert from './RegistrationAlert';

class Registration extends Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.registrationAlert = React.createRef();
 }

 handleSubmit = event => {
  event.preventDefault();
  this.registerUser(event.target.username.value, event.target.password.value);
 }

 registerUser(username, password) {
  fetch('http://localhost:8080/users', {
        method: 'POST',
        headers: {
          'Accept': 'application/json',
          'Content-Type': 'application/json',
        },
        body: JSON.stringify({
          username: username,
          password: password,
        })
      }).then(function(response) {
       if (response.status === 200) {
        this.showRegistrationAlert("success", "User registered!", "You can now log in using your credentials.");
       } else if (response.status === 422) {
        this.showRegistrationAlert("danger", "User already exists", "Please choose a different name.");
       } else {
        this.showRegistrationAlert("danger", "User not registered!", "Something went wrong.");
       }
      }.bind(this)).catch(function(error) {
       this.showRegistrationAlert("danger", "Error", "Something went wrong.");
      }.bind(this));
 }

 showRegistrationAlert(variant, heading, message) {
  this.registrationAlert.current.setVariant(variant);
  this.registrationAlert.current.setHeading(heading);
  this.registrationAlert.current.setMessage(message);
  this.registrationAlert.current.setVisible(true);
}

 render() {
  return (
   <>
  <div className="Register">
   <Form onSubmit = {this.handleSubmit}>
    <Form.Group controlId="username" size="lg">
     <Form.Label>Username</Form.Label>
     <Form.Control autoFocus name="username"/>
    </Form.Group>

    <Form.Group controlId="password" size="lg">
     <Form.Label>Password</Form.Label>
     <Form.Control type="password" name="password"/>
    </Form.Group>

    <Button block size = "lg" type = "submit">Register</Button>
   </Form>
  </div>

  <RegistrationAlert ref={this.registrationAlert}/>
  </>
  )
 }
}

export default Registration;

Dobra - mój błąd. Wygląda na to, że używasz Reacta starszego niż v.16.2. Spróbuj poniższych metod w podanej kolejności:

 zastąp <> tym [ oraz </> tym ] (pewnie dostaniesz warninga)
 zastąp <> tym <div> oraz </> tym </div>

Albo po prostu użyj najnowszej wersji biblioteki React :wink:

Hmm. No nie. Z pliku package.json:

  {
 "name": "frontend",
 "version": "0.1.0",
 "private": true,
 "dependencies": {
  "react": "^16.13.1",
  "react-dom": "^16.13.1",
  "react-scripts": "0.9.5"
 }

A kiedy próbuję zamienić <> </> na <div> </div> to podkraśla mi te pierwsze div` - JSX element 'div' has no corresponding closing tag.ts(17008)