[javascript] filtrowanie tabeli


(Suck) #1

hej,

potrzebuję skrypt, który zawierałby dropdown, w którym po wybraniu jakiejś wartości automatycznie zostanie wyświetlona zawartość tabeli, która będzie przefiltrowana po pierwszej kolumnej według tego wyboru.

nie chodzi mi o skrypty, które można wyszukać w googlu, gdzie jest wyświetlana cała tabela wyświetlona i nad każdą kolumną jest taki dropdown bo to mnie nie urządza