[JavaScript] Jak przypisać zmienną?


(Podeszwaaaaaa) #1

(Ryan) #2
var foo = "linia 1\nlinia 2\nlinia 3\nlinia4";

var bar = foo.split("\n");

http://www.w3schools.com/jsref/jsref_split.asp


(Podeszwaaaaaa) #3

Nie umiem wykorzystać tej funkcji. Przykład jest niby prosty.

Ale pokazuje on tylko użycie tej funkcji na dzieleniu zdania przecinkami… Pomoże ktoś?


(Drobok) #4

Czego nie rozumiesz ?? Ty nie masz używać tego co jest w przykładzie z linka tylko tego co ci podał Ryan.

Ta metoda dzieli ciąg na podciągi wg danego kryterium. W w/w przykładzie masz przypisanie tekstu do zmiennej, a później do tablicy są przypisane podciągi, powstałe w wyniku podziału zmiennej wg kryterium jakim jest znak następnej linii.


(Podeszwaaaaaa) #5

Dzięki za pomoc.