JavaScript - miniaturki


(Krykadam) #1

Witam !!


(lazikar) #2

Zainstaluj sobie Easy PopUp PL. Moduł pozwalający uzyskać wyskakujące okienka(np. z kodem html lub jakąś reklamą). Okna można skalować i dostosowywać ich wygląd. Do tej wersji dołączony został edytor RGB (na potrzeby ustalenia kodów kolorów).

:arrow: Easy PopUp PL

Lub użyj POP UP GENERATOR


(Krykadam) #3

możesz pokazać na jakiejś przykładowej stroonie jak to wygląda ??


(lazikar) #4

Niestety nie znam strony. Testowałem to na localhost. Działa możesz mi wierzyć. :wink:


(Krykadam) #5

a będe mógł potem sobie włożyć jakiś skrypt JavaScript i że zdjęcia będom mi się otwierać??

P.S> jak to się instaluje?


(lazikar) #6

Po co script jak to jest do tego.

Jak zainstalować masz napisane w pliku Czytaj to!!!

Jak zainstalować ?


 1. Przekopiuj zawartość katalogu HTML do katalogu gdzie masz zainstalowanego Nuka (katalog HTML posiada

już odpowiednią strukturę)

 1. Będąc zalogowany do serwisu jako administrator uruchom skrypt install.php

(jeśli został skopiowany do głównego katalogu wywołanie będzie wyglądać następująco:

http://www.twojastrona.pl/install.php). Zostanie utworzona baza danych. Pojawi się odpowiedni monit.

Przeczytaj go uważnie !). Jeśli tabele zostaną utworzone poprawnie skrypt poinformuje Cię o tym.

Jeśli operacja nie powiedzie się, spróbuj poprawić błąd i ponownie wywołać skrypt install.php.

PAMIĘTAJ ! Aby ponownie uruchomić skrypt install.php musisz być pewny, że takie tabele _easypopups jeszcze

nie istanieją w Twojej bazie.

 1. Otwórz plik includes/javascript.php

i po linii:

if (eregi("javascript.php",$_SERVER['PHP_SELF'])) {

    Header("Location: ../index.php");

    die();

    }

dodaj:

include("includes/easypopups.php");
 1. Ustaw prawa do katalogu popups na 755 (CHMOD) lub jeśli skrypt będzie komunikował brak możliwości zapisu do pliku

na 766 lub 777.

 1. Teraz wejdź do panelu administracyjnego i ustaw nowe okna wyskakujące z powstałego menu - Easy Pop Ups

 2. To wszystko !