[JavaScript][MySQL][PHP] Wyświetlanie wpisów z tego tygodnia


(Szymoneks12) #1

Chodzi o to, że mam stronkę z newsami.

Wszystko jest OK.

Lecz chcę, aby na tej stronie wyświetlały się wpisy z tygodnia, który trwa teraz.

W tym celu używam instrukcji:

SELECT * FROM newsy WHERE DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL 7 DAY) <= DATA;

Niestety instrukcja ta wyświetla newsy z ostatnich 7 dni, a nie z tygodnia, który trwa teraz.

Chciałbym także, aby był link, który bez przeładowywania strony (np. w JavaScript) wyświetla

newsy z poprzedniego tygodnia.

Nie wiem jak coś takiego zrobić.


(ra-v) #2

PHP

mysql_query("SELECT FROM newsy WHERE UNIX_TIMESTAMP(DATA)>$zmienna");

gdzie $zmienna to chyba np.

strtotime("last Monday");

lub

strtotime("last Monday -7 days");

lub

strtotime("last Monday -1 week");

potestuj, zobacz.


(kostek135) #3

Poczytaj o AJAX