JavaScript odliczający czas na stronie


(Bzdenbartek) #1

(mario@) #2

(Bzdenbartek) #3

Niestety nie działa. :frowning:


(mario@) #4

(Bzdenbartek) #5

działa! :stuck_out_tongue:

dzięki wielkie :slight_smile: