Javowe funkcje na C#


(Do Rejestracji) #1
private byte[] objToByte(Object obj) {

      byte[] bytes = null;

        ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();

        ObjectOutput out = new ObjectOutputStream(bos);

        out.writeObject(obj);

        bytes = bos.toByteArray();

        out.close();

        bos.close();

      //Console.WriteLine(bytes.length);

      return bytes;

    }


    private Object byteToObj(byte[] bytes) {

      Object o = null;

      ByteArrayInputStream bis = null;

      ObjectInput in = null;

      bis = new ByteArrayInputStream(bytes);

      in = new ObjectInputStream(bis);

      o = in.readObject();

      bis.close();

      in.close();

      return o;

    }

Jaki jest byłby odpowiednik tego kodu w C#? Nie bawiłem się jeszcze bardziej C# a mam problem z napisaniem analogicznych funkcji. Proszę o pomoc.


(mktos) #2

Po wpisaniu "objectoutputstream c#' do Google wypluło mi coś takiego jak BinaryFormatter, który robi mniej więcej to samo. Był też taki przykład:

string fileName = Path.GetTempFileName();

FileInfo fileInfo = new FileInfo(fileName);


// Write the current time to the file in binary form.

DateTime currentTime = DateTime.Now;

FileStream fileWriteStream = fileInfo.OpenWrite();

BinaryFormatter binaryFormatter = new BinaryFormatter();

binaryFormatter.Serialize(fileWriteStream, currentTime);

fileWriteStream.Close();


// Read the time back from the file.

FileStream fileReadStream = fileInfo.OpenRead();

DateTime timeRead = (DateTime)binaryFormatter.Deserialize(fileReadStream);

fileReadStream.Close();


Console.WriteLine("Value written {0}", currentTime);

Console.WriteLine("Value read {0}", timeRead);

(Tomek Matz) #3

Klasa, która będzie podlegać serializacji, musi być oznaczona atrybutem [serializable]. Serializowane są tylko te pola klasy, które oznaczone są jako publiczne (public). Przykład:

[Serializable]

public class SomeClass

{

  public string SomeProperty { get; set; }

  public int SomeOtherProperty { get; set; }

}

W kodzie, w którym użyjesz poniższych funkcji, musisz zadeklarować następujące przestrzenie nazw:

using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

using System.IO;

public static byte[] ObjectToByteArray(object obj)

{

  if (obj == null)

    return null;


  BinaryFormatter bf = null;

  MemoryStream ms = null;


  try

  {

    bf = new BinaryFormatter();

    ms = new MemoryStream();


    bf.Serialize(ms, obj);

    return ms.ToArray();

  }

  catch (Exception ex)

  {

    throw ex;

  }

  finally

  {

    if (ms != null)

      ms.Close();

  }

}


public static object ByteArrayToObject(byte[] arrBytes)

{

  if (arrBytes == null)

    return null;


  BinaryFormatter bf = null;

  MemoryStream ms = null;


  try

  {

    bf = new BinaryFormatter();

    ms = new MemoryStream();


    ms.Write(arrBytes, 0, arrBytes.Length);

    ms.Seek(0, SeekOrigin.Begin);

    return bf.Deserialize(ms);

  }

  catch (Exception ex)

  {

    throw ex;

  }

  finally

  {

    if (ms != null)

      ms.Close();

  }

}

PS Dziś dzień na odpoczynek, a nie Java, C# :slight_smile:


(Do Rejestracji) #4

Dzięki chłopaki. Koniec końców działa też w google wyszukanie po "ByteToObject c#" jak sprawdziłem po odczytaniu odpowiedzi :wink:

Zawsze czujni, nawet w Święta :wink: