[jboss] Błędy przy starcie serwera i nie działający seploy z consoli webowej


(zaku) #1

Witam!

W zasadzie temat dosyć dobrze opisuje problem, robiłem już parę modyfikacji plików konfiguracyjnych oraz próbowałem zmienić oracje java-ę na openjdk niestety dalej bez skutku. Poniżej zamieszczam log po uruchomieniu standalone.sh oraz plik standalone.xml
 

14:43:00,751 ERROR [org.jboss.as.controller.management-operation] 

(Controller Boot Thread) WFLYCTL0013: 

Operation ("add") failed - address: ([("subsystem" => "webservices")]) - failure description: 

{"WFLYCTL0288: One or more services were unable to start due to one or more indirect dependencies not being available." => {  "Services that were unable to start:" => ["jboss.ws.config"],  "Services that may be the cause:" => [    "jboss.binding.https",    "jboss.remoting.remotingConnectorInfoService.http-remoting-connector"  ]}}14:43:00,755 ERROR [org.jboss.as.controller.management-operation] (Controller Boot Thread) WFLYCTL0013: Operation ("add") failed - address: ([  ("subsystem" => "undertow"),  ("server" => "default-server"),  ("http-listener" => "default")]) - failure description: {"WFLYCTL0180: Services with missing/unavailable dependencies" => ["jboss.undertow.listener.default is missing [jboss.binding.https]"]}14:43:00,756 ERROR [org.jboss.as.controller.management-operation] (Controller Boot Thread) WFLYCTL0013: Operation ("add") 

failed - address: ([("subsystem" => "ejb3")]) - failure description: 

{"WFLYCTL0288: One or more services were unable to start due to one or more indirect dependencies not being available." => {  "Services that were unable to start:" => [    "jboss.ejb.default-local-ejb-receiver-service",    "jboss.ejb3.ejbClientContext.default",    "jboss.ejb3.localEjbReceiver.value"  ],  "Services that may be the cause:" => [    "jboss.binding.https",    "jboss.remoting.remotingConnectorInfoService.http-remoting-connector"  ]}}14:43:00,759 ERROR [org.jboss.as.controller.management-operation] (Controller Boot Thread) WFLYCTL0013: 

Operation ("add") failed - address: ([  ("subsystem" => "ejb3"),  ("service" => "remote")]) - failure description: {"WFLYCTL0180: Services with missing/unavailable dependencies" => 

["jboss.ejb3.connector is missing [jboss.remoting.remotingConnectorInfoService.http-remoting-connector]"]}

 

standalone.xml

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><server xmlns="urn:jboss:domain:3.0">  <extensions>    <extension module="org.jboss.as.clustering.infinispan"/>    <extension module="org.jboss.as.connector"/>    <extension module="org.jboss.as.deployment-scanner"/>    <extension module="org.jboss.as.ee"/>    <extension module="org.jboss.as.ejb3"/>    <extension module="org.jboss.as.jaxrs"/>    <extension module="org.jboss.as.jdr"/>    <extension module="org.jboss.as.jmx"/>    <extension module="org.jboss.as.jpa"/>    <extension module="org.jboss.as.jsf"/>    <extension module="org.jboss.as.logging"/>    <extension module="org.jboss.as.mail"/>    <extension module="org.jboss.as.naming"/>    <extension module="org.jboss.as.pojo"/>    <extension module="org.jboss.as.remoting"/>    <extension module="org.jboss.as.sar"/>    <extension module="org.jboss.as.security"/>    <extension module="org.jboss.as.transactions"/>    <extension module="org.jboss.as.webservices"/>    <extension module="org.jboss.as.weld"/>    <extension module="org.wildfly.extension.batch"/>    <extension module="org.wildfly.extension.bean-validation"/>    <extension module="org.wildfly.extension.io"/>    <extension module="org.wildfly.extension.request-controller"/>    <extension module="org.wildfly.extension.security.manager"/>    <extension module="org.wildfly.extension.undertow"/>  </extensions>  <management>    <security-realms>      <security-realm name="ManagementRealm">        <authentication>          <local default-user="$local" skip-group-loading="true"/>          <properties path="mgmt-users.properties" relative-to="jboss.server.config.dir"/>        </authentication>        <authorization map-groups-to-roles="false">          <properties path="mgmt-groups.properties" relative-to="jboss.server.config.dir"/>        </authorization>      </security-realm>      <security-realm name="ApplicationRealm">        <authentication>          <local default-user="$local" allowed-users="*" skip-group-loading="true"/>          <properties path="application-users.properties" relative-to="jboss.server.config.dir"/>        </authentication>        <authorization>          <properties path="application-roles.properties" relative-to="jboss.server.config.dir"/>        </authorization>      </security-realm>    </security-realms>    <audit-log>      <formatters>        <json-formatter name="json-formatter"/>      </formatters>      <handlers>        <file-handler name="file" formatter="json-formatter" path="audit-log.log" relative-to="jboss.server.data.dir"/>      </handlers>      <logger log-boot="true" log-read-only="false" enabled="false">        <handlers>          <handler name="file"/>        </handlers>      </logger>    </audit-log>    <management-interfaces>      <http-interface security-realm="ManagementRealm" http-upgrade-enabled="true">        <socket-binding http="management-http"/>      </http-interface>    </management-interfaces>    <access-control provider="rbac">      <role-mapping>        <role name="SuperUser">          <include>            <user name="$local"/>          </include>        </role>      </role-mapping>    </access-control>  </management>  <profile>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:logging:3.0">      <console-handler name="CONSOLE">        <level name="INFO"/>        <formatter>          <named-formatter name="COLOR-PATTERN"/>        </formatter>      </console-handler>      <periodic-rotating-file-handler name="FILE" autoflush="true">        <formatter>          <named-formatter name="PATTERN"/>        </formatter>        <file relative-to="jboss.server.log.dir" path="server.log"/>        <suffix value=".yyyy-MM-dd"/>        <append value="true"/>      </periodic-rotating-file-handler>      <logger category="com.arjuna">        <level name="WARN"/>      </logger>      <logger category="org.apache.tomcat.util.modeler">        <level name="WARN"/>      </logger>      <logger category="org.jboss.as.config">        <level name="DEBUG"/>      </logger>      <logger category="sun.rmi">        <level name="WARN"/>      </logger>      <logger category="jacorb">        <level name="WARN"/>      </logger>      <logger category="jacorb.config">        <level name="ERROR"/>      </logger>      <root-logger>        <level name="INFO"/>        <handlers>          <handler name="CONSOLE"/>          <handler name="FILE"/>        </handlers>      </root-logger>      <formatter name="PATTERN">        <pattern-formatter pattern="%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %-5p [%c] (%t) %s%e%n"/>      </formatter>      <formatter name="COLOR-PATTERN">        <pattern-formatter pattern="%K{level}%d{HH:mm:ss,SSS} %-5p [%c] (%t) %s%e%n"/>      </formatter>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:batch:1.0">      <job-repository>        <in-memory/>      </job-repository>      <thread-pool>        <max-threads count="10"/>        <keepalive-time time="30" unit="seconds"/>      </thread-pool>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:bean-validation:1.0"/>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:datasources:3.0">      <datasources>        <datasource jndi-name="java:jboss/datasources/ExampleDS" pool-name="ExampleDS" enabled="true" use-java-context="true">          <connection-url>jdbc:h2:mem:test;DB_CLOSE_DELAY=-1;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE</connection-url>          <driver>h2</driver>          <security>            <user-name>sa</user-name>            <password>sa</password>          </security>        </datasource>        <datasource jta="true" jndi-name="java:/MySqlDS" pool-name="MySqlDS" enabled="true" use-ccm="true">          <connection-url>jdbc:mysql://[mój_adres]</connection-url>          <driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class>          <driver>mysql</driver>          <security>            <user-name>user</user-name>            <password>password</password>          </security>          <validation>            <valid-connection-checker class-name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLValidConnectionChecker"/>            <background-validation>true</background-validation>            <exception-sorter class-name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLExceptionSorter"/>          </validation>        </datasource>        <drivers>          <driver name="mysql" module="com.mysql">            <driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class>          </driver>          <driver name="h2" module="com.h2database.h2">            <xa-datasource-class>org.h2.jdbcx.JdbcDataSource</xa-datasource-class>          </driver>        </drivers>      </datasources>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:deployment-scanner:2.0">      <deployment-scanner path="deployments" relative-to="jboss.server.base.dir" scan-interval="5000" 

                runtime-failure-causes-rollback="${jboss.deployment.scanner.rollback.on.failure:false}"/>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:ee:3.0">      <spec-descriptor-property-replacement>false</spec-descriptor-property-replacement>      <concurrent>        <context-services>          <context-service name="default" jndi-name="java:jboss/ee/concurrency/context/default" use-transaction-setup-provider="true"/>        </context-services>        <managed-thread-factories>          <managed-thread-factory name="default" jndi-name="java:jboss/ee/concurrency/factory/default" context-service="default"/>        </managed-thread-factories>        <managed-executor-services>          <managed-executor-service name="default" jndi-name="java:jboss/ee/concurrency/executor/default" 

                       context-service="default" hung-task-threshold="60000" core-threads="5" max-threads="25" keepalive-time="5000"/>        </managed-executor-services>        <managed-scheduled-executor-services>          <managed-scheduled-executor-service name="default" jndi-name="java:jboss/ee/concurrency/scheduler/default" 

                            context-service="default" hung-task-threshold="60000" core-threads="2" keepalive-time="3000"/>        </managed-scheduled-executor-services>      </concurrent>      <default-bindings context-service="java:jboss/ee/concurrency/context/default" datasource="java:jboss/datasources/ExampleDS" 

               managed-executor-service="java:jboss/ee/concurrency/executor/default" 

               managed-scheduled-executor-service="java:jboss/ee/concurrency/scheduler/default" 

               managed-thread-factory="java:jboss/ee/concurrency/factory/default"/>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:ejb3:3.0">      <session-bean>        <stateful default-access-timeout="5000" cache-ref="simple" passivation-disabled-cache-ref="simple"/>        <singleton default-access-timeout="5000"/>      </session-bean>      <pools>        <bean-instance-pools>          <strict-max-pool name="slsb-strict-max-pool" max-pool-size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-unit="MINUTES"/>          <strict-max-pool name="mdb-strict-max-pool" max-pool-size="20" instance-acquisition-timeout="5" instance-acquisition-timeout-unit="MINUTES"/>        </bean-instance-pools>      </pools>      <caches>        <cache name="simple"/>        <cache name="distributable" passivation-store-ref="infinispan" aliases="passivating clustered"/>      </caches>      <passivation-stores>        <passivation-store name="infinispan" cache-container="ejb" max-size="10000"/>      </passivation-stores>      <async thread-pool-name="default"/>      <timer-service thread-pool-name="default" default-data-store="default-file-store">        <data-stores>          <file-data-store name="default-file-store" path="timer-service-data" relative-to="jboss.server.data.dir"/>        </data-stores>      </timer-service>      <remote connector-ref="http-remoting-connector" thread-pool-name="default"/>      <thread-pools>        <thread-pool name="default">          <max-threads count="10"/>          <keepalive-time time="100" unit="milliseconds"/>        </thread-pool>      </thread-pools>      <default-security-domain value="other"/>      <default-missing-method-permissions-deny-access value="true"/>      <log-system-exceptions value="true"/>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:io:1.1">      <worker name="default"/>      <buffer-pool name="default"/>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:infinispan:3.0">      <cache-container name="server" default-cache="default" module="org.wildfly.clustering.server">        <local-cache name="default">          <transaction mode="BATCH"/>        </local-cache>      </cache-container>      <cache-container name="web" default-cache="passivation" module="org.wildfly.clustering.web.infinispan">        <local-cache name="passivation">          <locking isolation="REPEATABLE_READ"/>          <transaction mode="BATCH"/>          <file-store passivation="true" purge="false"/>        </local-cache>        <local-cache name="persistent">          <locking isolation="REPEATABLE_READ"/>          <transaction mode="BATCH"/>          <file-store passivation="false" purge="false"/>        </local-cache>      </cache-container>      <cache-container name="ejb" default-cache="passivation" module="org.wildfly.clustering.ejb.infinispan" aliases="sfsb">        <local-cache name="passivation">          <locking isolation="REPEATABLE_READ"/>          <transaction mode="BATCH"/>          <file-store passivation="true" purge="false"/>        </local-cache>        <local-cache name="persistent">          <locking isolation="REPEATABLE_READ"/>          <transaction mode="BATCH"/>          <file-store passivation="false" purge="false"/>        </local-cache>      </cache-container>      <cache-container name="hibernate" default-cache="local-query" module="org.hibernate.infinispan">        <local-cache name="local-query">          <eviction strategy="LRU" max-entries="10000"/>          <expiration max-idle="100000"/>        </local-cache>        <local-cache name="entity">          <transaction mode="NON_XA"/>          <eviction strategy="LRU" max-entries="10000"/>          <expiration max-idle="100000"/>        </local-cache>        <local-cache name="timestamps"/>      </cache-container>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:jaxrs:1.0"/>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:jca:3.0">      <archive-validation enabled="true" fail-on-error="true" fail-on-warn="false"/>      <bean-validation enabled="true"/>      <default-workmanager>        <short-running-threads>          <core-threads count="50"/>          <queue-length count="50"/>          <max-threads count="50"/>          <keepalive-time time="10" unit="seconds"/>        </short-running-threads>        <long-running-threads>          <core-threads count="50"/>          <queue-length count="50"/>          <max-threads count="50"/>          <keepalive-time time="10" unit="seconds"/>        </long-running-threads>      </default-workmanager>      <cached-connection-manager/>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:jdr:1.0"/>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:jmx:1.3">      <expose-resolved-model/>      <expose-expression-model/>      <remoting-connector/>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:jpa:1.1">      <jpa default-datasource="" default-extended-persistence-inheritance="DEEP"/>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:jsf:1.0"/>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:mail:2.0">      <mail-session name="default" jndi-name="java:jboss/mail/Default">        <smtp-server outbound-socket-binding-ref="mail-smtp"/>      </mail-session>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:naming:2.0">      <remote-naming/>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:pojo:1.0"/>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:remoting:3.0">      <endpoint worker="default"/>      <http-connector name="http-remoting-connector" connector-ref="default" security-realm="ApplicationRealm"/>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:resource-adapters:3.0"/>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:request-controller:1.0"/>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:sar:1.0"/>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:security-manager:1.0">      <deployment-permissions>        <maximum-set>          <permission class="java.security.AllPermission"/>        </maximum-set>      </deployment-permissions>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:security:1.2">      <security-domains>        <security-domain name="other" cache-type="default">          <authentication>            <login-module code="Remoting" flag="optional">              <module-option name="password-stacking" value="useFirstPass"/>            </login-module>            <login-module code="RealmDirect" flag="required">              <module-option name="password-stacking" value="useFirstPass"/>            </login-module>          </authentication>        </security-domain>        <security-domain name="jboss-web-policy" cache-type="default">          <authorization>            <policy-module code="Delegating" flag="required"/>          </authorization>        </security-domain>        <security-domain name="jboss-ejb-policy" cache-type="default">          <authorization>            <policy-module code="Delegating" flag="required"/>          </authorization>        </security-domain>      </security-domains>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:transactions:3.0">      <core-environment>        <process-id>          <uuid/>        </process-id>      </core-environment>      <recovery-environment socket-binding="txn-recovery-environment" status-socket-binding="txn-status-manager"/>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:undertow:2.0">      <buffer-cache name="default"/>      <server name="default-server">        <http-listener name="default" socket-binding="http" redirect-socket="https"/>        <host name="default-host" alias="localhost">          <location name="/" handler="welcome-content"/>          <filter-ref name="server-header"/>          <filter-ref name="x-powered-by-header"/>        </host>      </server>      <servlet-container name="default">        <jsp-config/>        <websockets/>      </servlet-container>      <handlers>        <file name="welcome-content" path="${jboss.home.dir}/welcome-content"/>      </handlers>      <filters>        <response-header name="server-header" header-name="Server" header-value="WildFly/9"/>        <response-header name="x-powered-by-header" header-name="X-Powered-By" header-value="Undertow/1"/>      </filters>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:webservices:2.0">      <wsdl-host>${jboss.bind.address:127.0.0.1}</wsdl-host>      <endpoint-config name="Standard-Endpoint-Config"/>      <endpoint-config name="Recording-Endpoint-Config">        <pre-handler-chain name="recording-handlers" protocol-bindings="##SOAP11_HTTP ##SOAP11_HTTP_MTOM ##SOAP12_HTTP ##SOAP12_HTTP_MTOM">          <handler name="RecordingHandler" class="org.jboss.ws.common.invocation.RecordingServerHandler"/>        </pre-handler-chain>      </endpoint-config>      <client-config name="Standard-Client-Config"/>    </subsystem>    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:weld:2.0"/>  </profile>  <interfaces>    <interface name="management">      <any-address/>    </interface>    <interface name="public">      <any-address/>    </interface>    <interface name="unsecure">      <inet-address value="${jboss.bind.address.unsecure:127.0.0.1}"/>    </interface>  </interfaces>  <socket-binding-group name="standard-sockets" default-interface="public" port-offset="${jboss.socket.binding.port-offset:0}">    <socket-binding name="management-http" interface="management" port="${jboss.management.http.port:9990}"/>    <socket-binding name="management-https" interface="management" port="${jboss.management.https.port:9993}"/>    <socket-binding name="ajp" port="${jboss.ajp.port:8009}"/>    <socket-binding name="http" port="${jboss.http.port:80}"/>        <socket-binding name="txn-recovery-environment" port="4712"/>    <socket-binding name="txn-status-manager" port="4713"/>    <outbound-socket-binding name="mail-smtp">      <remote-destination host="localhost" port="25"/>    </outbound-socket-binding>  </socket-binding-group></server>

 


(kostek135) #2

Może od początku, co i po co zmieniałeś? WildFly uruchamia się bez błędów na domyślnej konfiguracji. Poza tym nie musisz do deployu nic grzebać w plikach konfiguracyjnych. Zapoznaj się z tym (potrzebujesz założyć użytkownika, który ma dostęp do konsoli): https://docs.jboss.org/author/display/WFLY10/Admin+Guide