Jdownloader i problem z czcionka


(system) #1

jak ja mam niby to odczytać?

ffch9.th.jpg