Jedno pyt. na temat AZESEARCH'a

zdaje sobie sprawe ze juz byl ten temat poruszany-> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=22946 ale niestety w kwestiach internetu jestem wciaz dosc oporny :oops: i chcialem zadac jedno proste pytanie: czy aby pozbyc sie tego @$#&% azesearch’a mam postepowac KROK PO KROKU jak w tej poradzie z linku powyzej?? czy kazdy przypadek wyglada inaczej??

Powinieneś wkleić nam loga z programu Hijackthis. Odmiany tego syfu mogą być różne.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:23:07, on 2005-04-02

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe

C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\wpkontakt.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe

C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

C:\rmDC++0.403D[1]\rmDC.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Zaki\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Necik

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.co.uk

O1 - Hosts: 69.50.166.11 http://www.google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.com.au

O1 - Hosts: 66.218.75.184 mail.yahoo.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 http://www.go.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 go.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 astalavista.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.astalavista.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 astalavista.box.sk

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: AddressBar Class - {1474CE44-8057-4AE3-8F3E-ED37C7C63D8A} - C:\WINDOWS\system32\iasad.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: ZToolbar Activator Class - {FFF5092F-7172-4018-827B-FA5868FB0478} - C:\WINDOWS\System32\azesearch2.ocx

O3 - Toolbar: AZE Search - {A6790AA5-C6C7-4BCF-A46D-0FDAC4EA90EB} - C:\WINDOWS\System32\azesearch2.ocx

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [Device Detector] “C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe” -autorun

O4 - HKLM…\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM…\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM…\Run: [Ad-aware] “C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-aware.exe” +c

O4 - HKLM…\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKLM…\Run: [wpkontakt] C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\wpkontakt.exe -autostart

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/62479 … e-c337.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … vSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … /cabsa.cab

O16 - DPF: {D7BF3304-138B-4DD5-86EE-491BB6A2286C} (CParamWr Class) - http://toolbar.azesearch.com/install/azesearch.cab

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\url_wpmsg.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

W hijacku wykasuj:

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.co.uk

O1 - Hosts: 69.50.166.11 www.google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.com.au

O1 - Hosts: 66.218.75.184 mail.yahoo.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 www.go.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 go.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 astalavista.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 www.astalavista.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 astalavista.box.sk 

   	O2 - BHO: AddressBar Class - {1474CE44-8057-4AE3-8F3E-ED37C7C63D8A} - C:\WINDOWS\system32\iasad.dll

O2 - BHO: ZToolbar Activator Class - {FFF5092F-7172-4018-827B-FA5868FB0478} - C:\WINDOWS\System32\azesearch2.ocx

   	O3 - Toolbar: AZE Search - {A6790AA5-C6C7-4BCF-A46D-0FDAC4EA90EB} - C:\WINDOWS\System32\azesearch2.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe  	

   	O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/6247971CanadaInc/ie/bridge-c337.cab

   	O16 - DPF: {D7BF3304-138B-4DD5-86EE-491BB6A2286C} (CParamWr Class) - http://toolbar.azesearch.com/install/azesearch.cab

Jeśli znajdziesz na dysku folder: C:\Program Files\Media Access\ to usuń go.

Z autostartu: start/uruchom/msconfig możesz wyłączyć:

nwiz.exe /install - wirtualne pulpity nVidii;

NeroCheck.exe - niepotrzebny wpis Nero;

Przenoszę do działu Bezpieczeństwo i logi HijackThis :slight_smile:

NO ZROBILEM WSZYSTKO A TERAZ PO RESTARCIE SYSTEMU WYSKOCZYL MI TAKI KOMUNIKAT(PODAJE W W CALOSCI):

"Narzędzie konfiguracji systemu zostało użyte do zmiany sposobu uruchamiania systemu Windows.

Narzędzie konfiguracji systemu jest obecnie w trybie Uruchamiania diagnostycznego lub selektywnego, co powoduje

wyświetlanie się tego komunikatu i uruchamianie narzędzia podczas każdego uruchamiania systemu Windows.

Wybierz tryb Uruchamianie normalne na karcie Ogólne aby uruchomic system windows normalnie i cofnąć zmiany

wprowadzone przy uruchamianiu narzędziakonfiguracji systemu."

CO DALEJ???

Wystarczy zaptaszkować i dac Ok komunikat się więcej nie pojawi :stuck_out_tongue:

CZYLI KROTKO MOWIAC ZADNEGO ODZYSKIWANIA I HEJA???

JAK TAK TO WIEEEEELKIE DZIEX BO AZ-SERCH’A JUZ ZECZYWISCIE NIE MA 8)

Tak, to już wszystko. :slight_smile:

Warto po tym wszystkim wyczyścić rejestr programem czyszczącym, jak np. EasyCleanner, jv16 PowerTools, RegCleaner. :smiley: