Jednocześnie dwa skrypty js otwierające flash nie działają

Mam skrypt który wyświetla mi flash’a i jest dobrze, gdy daję na stronę jeden skrypt, a gdy już chcę dać dwa to dzieją się takie rzeczy:

Ten co jest pierwszy, pobiera plik .swf z tego drugiego a ten drugi się nie wyświetla tylko tekst alternatywny się pokazuje.

To są kody:

taki jest pierwszy skrypt:

Przepraszamy, ale Flash nie został wyświetlony prawdopodobnie z nastepujących przyczyn: 1. W Państwa przeglądarce zablokowana jest funkcja “Zezwalaj na uruchamianie skryptów i formantów ActiveX”, prosimy w celu pełnego korzystania z naszej strony zezwolić na uruchamianie skrypt’ów 2. Brak zainstalowanego plug-in’u odtwarzającego Flash, w celu jego zainstalowania kliknij tu
[/code] a to drugi:

[code]
Przepraszamy, ale Flash nie został wyświetlony prawdopodobnie z nastepujących przyczyn: 1. W Państwa przeglądarce zablokowana jest funkcja “Zezwalaj na uruchamianie skryptów i formantów ActiveX”, prosimy w celu pełnego korzystania z naszej strony zezwolić na uruchamianie skrypt’ów 2. Brak zainstalowanego plug-in’u odtwarzającego Flash, w celu jego zainstalowania kliknij tu

A taki jest plik swfobject.js

if(typeof deconcept == "undefined") var deconcept = {};

if(typeof deconcept.util == "undefined") deconcept.util = {};

if(typeof deconcept.SWFObjectUtil == "undefined") deconcept.SWFObjectUtil = {};

deconcept.SWFObject = function(swf, id, w, h, ver, c, quality, xiRedirectUrl, redirectUrl, detectKey) {

	if (!document.getElementById) { return; }

	this.DETECT_KEY = detectKey ? detectKey : 'detectflash';

	this.skipDetect = deconcept.util.getRequestParameter(this.DETECT_KEY);

	this.params = {};

	this.variables = {};

	this.attributes = [];

	if(swf) { this.setAttribute('swf', swf); }

	if(id) { this.setAttribute('id', id); }

	if(w) { this.setAttribute('width', w); }

	if(h) { this.setAttribute('height', h); }

	if(ver) { this.setAttribute('version', new deconcept.PlayerVersion(ver.toString().split("."))); }

	this.installedVer = deconcept.SWFObjectUtil.getPlayerVersion();

	if (!window.opera && document.all && this.installedVer.major > 7) {

		// only add the onunload cleanup if the Flash Player version supports External Interface and we are in IE

		// fixes bug in some fp9 versions see http://blog.deconcept.com/2006/07/28/swfobject-143-released/

		if (!deconcept.unloadSet) {

			deconcept.SWFObjectUtil.prepUnload = function() {

				__flash_unloadHandler = function(){};

				__flash_savedUnloadHandler = function(){};

				window.attachEvent("onunload", deconcept.SWFObjectUtil.cleanupSWFs);

			}

			window.attachEvent("onbeforeunload", deconcept.SWFObjectUtil.prepUnload);

			deconcept.unloadSet = true;

		}

	}

	if(c) { this.addParam('bgcolor', c); }

	var q = quality ? quality : 'high';

	this.addParam('quality', q);

	this.setAttribute('useExpressInstall', false);

	this.setAttribute('doExpressInstall', false);

	var xir = (xiRedirectUrl) ? xiRedirectUrl : window.location;

	this.setAttribute('xiRedirectUrl', xir);

	this.setAttribute('redirectUrl', '');

	if(redirectUrl) { this.setAttribute('redirectUrl', redirectUrl); }

}

deconcept.SWFObject.prototype = {

	useExpressInstall: function(path) {

		this.xiSWFPath = !path ? "expressinstall.swf" : path;

		this.setAttribute('useExpressInstall', true);

	},

	setAttribute: function(name, value){

		this.attributes[name] = value;

	},

	getAttribute: function(name){

		return this.attributes[name] || "";

	},

	addParam: function(name, value){

		this.params[name] = value;

	},

	getParams: function(){

		return this.params;

	},

	addVariable: function(name, value){

		this.variables[name] = value;

	},

	getVariable: function(name){

		return this.variables[name] || "";

	},

	getVariables: function(){

		return this.variables;

	},

	getVariablePairs: function(){

		var variablePairs = [];

		var key;

		var variables = this.getVariables();

		for(key in variables){

			variablePairs[variablePairs.length] = key +"="+ variables[key];

		}

		return variablePairs;

	},

	getSWFHTML: function() {

		var swfNode = "";

		if (navigator.plugins && navigator.mimeTypes && navigator.mimeTypes.length) { // netscape plugin architecture

			if (this.getAttribute("doExpressInstall")) {

				this.addVariable("MMplayerType", "PlugIn");

				this.setAttribute('swf', this.xiSWFPath);

			}

			swfNode = '
			swfNode += ' id="'+ this.getAttribute('id') +'" name="'+ this.getAttribute('id') +'" ';

			var params = this.getParams();

			 for(var key in params){ swfNode += [key] +'="'+ params[key] +'" '; }

			var pairs = this.getVariablePairs().join("&");

			 if (pairs.length > 0){ swfNode += 'flashvars="'+ pairs +'"'; }

			swfNode += '/>';

		} else { // PC IE

			if (this.getAttribute("doExpressInstall")) {

				this.addVariable("MMplayerType", "ActiveX");

				this.setAttribute('swf', this.xiSWFPath);

			}

			swfNode = '";

		}

		return swfNode;

	},

	write: function(elementId){

		if(this.getAttribute('useExpressInstall')) {

			// check to see if we need to do an express install

			var expressInstallReqVer = new deconcept.PlayerVersion([6,0,65]);

			if (this.installedVer.versionIsValid(expressInstallReqVer) && !this.installedVer.versionIsValid(this.getAttribute('version'))) {

				this.setAttribute('doExpressInstall', true);

				this.addVariable("MMredirectURL", escape(this.getAttribute('xiRedirectUrl')));

				document.title = document.title.slice(0, 47) + " - Flash Player Installation";

				this.addVariable("MMdoctitle", document.title);

			}

		}

		if(this.skipDetect || this.getAttribute('doExpressInstall') || this.installedVer.versionIsValid(this.getAttribute('version'))){

			var n = (typeof elementId == 'string') ? document.getElementById(elementId) : elementId;

			n.innerHTML = this.getSWFHTML();

			return true;

		}else{

			if(this.getAttribute('redirectUrl') != "") {

				document.location.replace(this.getAttribute('redirectUrl'));

			}

		}

		return false;

	}

}


/* ---- detection functions ---- */

deconcept.SWFObjectUtil.getPlayerVersion = function(){

	var PlayerVersion = new deconcept.PlayerVersion([0,0,0]);

	if(navigator.plugins && navigator.mimeTypes.length){

		var x = navigator.plugins["Shockwave Flash"];

		if(x && x.description) {

			PlayerVersion = new deconcept.PlayerVersion(x.description.replace(/([a-zA-Z]|\s)+/, "").replace(/(\s+r|\s+b[0-9]+)/, ".").split("."));

		}

	}else if (navigator.userAgent && navigator.userAgent.indexOf("Windows CE") >= 0){ // if Windows CE

		var axo = 1;

		var counter = 3;

		while(axo) {

			try {

				counter++;

				axo = new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash."+ counter);

// document.write("player v: "+ counter);

				PlayerVersion = new deconcept.PlayerVersion([counter,0,0]);

			} catch (e) {

				axo = null;

			}

		}


	} else { // Win IE (non mobile)

		// do minor version lookup in IE, but avoid fp6 crashing issues

		// see http://blog.deconcept.com/2006/01/11/getvariable-setvariable-crash-internet-explorer-flash-6/

		try{

			var axo = new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.7");

		}catch(e){

			try {

				var axo = new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.6");

				PlayerVersion = new deconcept.PlayerVersion([6,0,21]);

				axo.AllowScriptAccess = "always"; // error if player version < 6.0.47 (thanks to Michael Williams @ Adobe for this code)

			} catch(e) {

				if (PlayerVersion.major == 6) {

					return PlayerVersion;

				}

			}

			try {

				axo = new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash");

			} catch(e) {}

		}

		if (axo != null) {

			PlayerVersion = new deconcept.PlayerVersion(axo.GetVariable("$version").split(" ")[1].split(","));

		}

	}

	return PlayerVersion;

}

deconcept.PlayerVersion = function(arrVersion){

	this.major = arrVersion[0] != null ? parseInt(arrVersion[0]) : 0;

	this.minor = arrVersion[1] != null ? parseInt(arrVersion[1]) : 0;

	this.rev = arrVersion[2] != null ? parseInt(arrVersion[2]) : 0;

}

deconcept.PlayerVersion.prototype.versionIsValid = function(fv){

	if(this.major < fv.major) return false;

	if(this.major > fv.major) return true;

	if(this.minor < fv.minor) return false;

	if(this.minor > fv.minor) return true;

	if(this.rev < fv.rev) return false;

	return true;

}

/* ---- get value of query string param ---- */

deconcept.util = {

	getRequestParameter: function(param) {

		var q = document.location.search || document.location.hash;

		if (param == null) { return q; }

		if(q) {

			var pairs = q.substring(1).split("&");

			for (var i=0; i < pairs.length; i++) {

				if (pairs[i].substring(0, pairs[i].indexOf("=")) == param) {

					return pairs[i].substring((pairs[i].indexOf("=")+1));

				}

			}

		}

		return "";

	}

}

/* fix for video streaming bug */

deconcept.SWFObjectUtil.cleanupSWFs = function() {

	var objects = document.getElementsByTagName("OBJECT");

	for (var i = objects.length - 1; i >= 0; i--) {

		objects[i].style.display = 'none';

		for (var x in objects[i]) {

			if (typeof objects[i][x] == 'function') {

				objects[i][x] = function(){};

			}

		}

	}

}

/* add document.getElementById if needed (mobile IE < 5) */

if (!document.getElementById && document.all) { document.getElementById = function(id) { return document.all[id]; }}


/* add some aliases for ease of use/backwards compatibility */

var getQueryParamValue = deconcept.util.getRequestParameter;

var FlashObject = deconcept.SWFObject; // for legacy support

var SWFObject = deconcept.SWFObject;

[/code]

Musisz zmienić id obu div (nie są unikalne) i przypisać je do wspólnego stylu.

so.write("flashcontent");

W tym miejscu tak samo

Dzięki!