Jednorazowy pokaz slajdów- auto napisanie


(Gremiz) #1

witam, poszukuje programu który pokaże jpeg określoną ilość razy np.3 po czym go nadpisze, skasuje lub zniszczy (może być w formie pokazu slajdów z folderu lub jako wykonawczy program)