Jeszcze jeden


(Stachan) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:43:09, on 05-04-30

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Oracle\Ora81\BIN\OWASTSVR.EXE

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\System32\mspmspsv.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\Logi_MwX.Exe

C:\WINNT\system32\hkcmd.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

c:\Program Files\PestPatrol\ppmemcheck.exe

c:\Program Files\PestPatrol\ppcontrol.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\admin\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.469\HijackThis.exe

C:\WINNT\system32\NOTEPAD.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\WINNT\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [ConfigSafe] C:\CFGSAFE\NTFSCLUP.EXE

O4 - HKLM..\Run: [CSScheduleCheck] C:\CFGSAFE\SCHWIZEX.EXE -CHECK

O4 - HKLM..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINNT\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [Aaaxqrcc] C:\Program Files\Sxiqrp\Atcdmhg.exe

O4 - HKLM..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKCU..\Run: [internat.exe] internat.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = MARKET

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{7BA9F8D2-1D3F-4B8A-989C-8307830CD95D}: NameServer = 172.16.102.10,172.16.102.5

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = MARKET

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = MARKET

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINNT\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: OracleOraHome81ClientCache - Unknown owner - C:\Oracle\Ora81\BIN\ONRSD.EXE

O23 - Service: OracleWebAssistant0 - Oracle Corporation - C:\Oracle\Ora81\BIN\OWASTSVR.EXE


(Stachan) #2

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:44:54, on 05-04-30

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Oracle\Ora81\BIN\OWASTSVR.EXE

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\System32\mspmspsv.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\Logi_MwX.Exe

C:\WINNT\system32\hkcmd.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

c:\Program Files\PestPatrol\ppmemcheck.exe

c:\Program Files\PestPatrol\ppcontrol.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\DOCUME~1\admin\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.469\HijackThis.exe

C:\WINNT\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINNT\system32\NOTEPAD.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\WINNT\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [ConfigSafe] C:\CFGSAFE\NTFSCLUP.EXE

O4 - HKLM..\Run: [CSScheduleCheck] C:\CFGSAFE\SCHWIZEX.EXE -CHECK

O4 - HKLM..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINNT\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [Aaaxqrcc] C:\Program Files\Sxiqrp\Atcdmhg.exe

O4 - HKLM..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKCU..\Run: [internat.exe] internat.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = MARKET

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{7BA9F8D2-1D3F-4B8A-989C-8307830CD95D}: NameServer = 172.16.102.10,172.16.102.5

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = MARKET

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = MARKET

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINNT\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: OracleOraHome81ClientCache - Unknown owner - C:\Oracle\Ora81\BIN\ONRSD.EXE

O23 - Service: OracleWebAssistant0 - Oracle Corporation - C:\Oracle\Ora81\BIN\OWASTSVR.EXE


(Qbek50) #3

po co dajesz 1897 logów. Przed chcwilą sprawdzałem Tobie loga, a tu patrze - podmienieś :twisted:


(Stachan) #4

Przepraszam Dante ale to pięć różnych logów - wbrew wszelkim pozorom. W tym zafixowałem już to, co dostrzegłem. W każdym topicu jest inny log.