Język C Struktury-Tablice, nie wyświetla zawartości


(EasyMan) #1

Miałem zrobić zadanie żeby podawać różne dane i żeby wyświetlało, podaje i jest “spoko” ale nagle nie wyświetla wyskakuje błąd i kończy. Nie wiem co tu trzeba zrobić więc może mi ktoś pomóc z tym żeby to wyświetlało?

#include

#include

struct baza

{

char adres_akademika[100];

char liczba_studentow[99];

int numer_akademika;

int numer_studentow;

int imie_nazwisko;

int adress_akademika;

int wielkosc_dochodu;

};

int main()

{

int i,ile, how, z;

struct baza akademik[100], studentow[99];

printf ("Podaj liczbe akademikow: ");

scanf ("%d", &ile);

for (i=0; i

{

printf ("Podaj liczbe studentow: ");

scanf ("%d", &ile);

for (z=0; z

{

printf (" Podaj nazwisko i imie studenta: \n"); scanf (" %[-’ A-Za-z]s",&akademik_.imie_nazwisko);_

printf (" Podaj adres akademika: \n"); scanf ("%d", &akademik_.adress_akademika);_

printf (" Podaj numer akademika: \n"); scanf ("%d", &akademik_.numer_akademika);_

printf (" Wielkosc dochodu przypadajacego na jedna osobe w rodzinie studenta: \n"); scanf ("%d", &akademik_.wielkosc_dochodu);_

}

for (i=0; i

{

if(akademik .numer_akademika>=1&&akademik.numer_akademika<=100)

{

if(studentow[z].numer_studentow>=1&&studentow[z].numer_studentow<=99)

{

printf(“Nazwisko i imię studenta: %s \n”,akademik_.imie_nazwisko);_

printf(“Adres akademika: %d\n”, akademik_.adres_akademika);_

printf(“Numer akademika: %d\n”, akademik_.numer_akademika);_

printf(“Wielkosc dochodu przypadającego na jedną osobe w rodzinie studenta: %d\n”, akademik_.wielkosc_dochodu);_

}

}

}

getchar ();

system(“PAUSE”);

return 0;

}

}

– Dodane 04.06.2013 (Wt) 20:30 –

Zauważyłem że nie kończyło więc poprawiłem, lecz dalej nie wyświetla ktoś mógłby mi powiedzieć co tam należy zmienić?

#include

#include

struct baza

{

char adres_akademika[100];

char liczba_studentow[99]; // <- to dodałem

int numer_akademika;

int numer_studentow; // <- to dodałem

int imie_nazwisko;

int adress_akademika;

int wielkosc_dochodu;

};

int main()

{

int i,ile, how, z;

struct baza akademik[100], studentow[99];

printf ("Podaj liczbe akademikow: ");

scanf ("%d", &ile);

for (i=0; i

{

printf ("Podaj liczbe studentow: "); // <-to dodałem

scanf ("%d", &how); // <-to dodałem

for (z=0; z

{

printf (" Podaj nazwisko i imie studenta: \n"); scanf (" %[-’ A-Za-z]s",&akademik_.imie_nazwisko);_

printf (" Podaj adres akademika: \n"); scanf ("%d", &akademik_.adress_akademika);_

printf (" Podaj numer akademika: \n"); scanf ("%d", &akademik_.numer_akademika);_

printf (" Wielkosc dochodu przypadajacego na jedna osobe w rodzinie studenta: \n"); scanf ("%d", &akademik_.wielkosc_dochodu);_

}

for (i=0; i

{

if(akademik .numer_akademika>=1&&akademik.numer_akademika<=100)

{

if(studentow[z].numer_studentow>=1&&studentow[z].numer_studentow<=99)

{

printf(“Nazwisko i imię studenta: %s \n”,akademik_.imie_nazwisko);_

printf(“Adres akademika: %d\n”, akademik_.adres_akademika);_

printf(“Numer akademika: %d\n”, akademik_.numer_akademika);_

printf(“Wielkosc dochodu przypadającego na jedną osobe w rodzinie studenta: %d\n”, akademik_.wielkosc_dochodu);_

}

}

}

getchar ();

system(“PAUSE”);

return 0;

}

}

– Dodane 04.06.2013 (Wt) 20:53 –

Powiem tak jestem słaby z programowania, ale udało mnie się wykminić coś takiego wyświetla ale o liczbe studentow ma sie zapytać raz a pyta się za każdym razem tak jak pyta się o akademiki, a liczbe akademików traktoje jako liczbe studentów, i na tym się poddaje, dziękuje. Jakby by ktoś chciał o to program:

#include

#include

struct baza

{

char adres_zamieszkania[100];

int numer_akademika;

char imie_nazwisko[100];

float liczba_studentow;

int wielkosc_dochod;

};

int main()

{

int i,ile;

struct baza akademik[100], nazwisko[100];

printf (“Podaj liczbe akademikow: “); scanf (”%d”, &ile);

for (i=0; i

{

printf (“Podaj adres zamieszkania: “); scanf(” %[-’ A-Za-z]s”,&akademik_.adres_zamieszkania);_

printf (" Podaj numer akademika: “); scanf (”%d", &akademik_.numer_akademika);_

printf (" Podaj imie i nazwisko: “); scanf (” %[-’ A-Za-z]s", &nazwisko_.imie_nazwisko);_

printf (" Podaj liczbe studentow: “); scanf (”%f", &akademik_.liczba_studentow);_

printf (" Podaj wielkosc dochodu przypadajacego na jedna osobe w rodzinie student: “); scanf (”%d", &akademik_.wielkosc_dochod);_

}

for (i=0; i

{

if(akademik .numer_akademika>=1&&akademik.numer_akademika<=100)

printf(“Adres zamieszkania: %s\n”,akademik_.adres_zamieszkania);_

printf(“Numer akademika: %d\n”, akademik_.numer_akademika);_

printf(“imie i nazwisko: %d\n”, nazwisko_.imie_nazwisko);_

printf(“liczba studentow: %.1f\n\n\n”, akademik_.liczba_studentow);_

printf (" Podaj wielkosc dochodu przypadajacego na jedna osobe w rodzinie student: %d\n", akademik_.wielkosc_dochod);_

}

system(“PAUSE”);

return 0;

}

– Dodane 04.06.2013 (Wt) 21:07 –

Dodane 05.06.2013 (Śr) 14:15

O TO ROZWIĄZANIE

O TO ROZWIĄZANIE

O TO ROZWIĄZANIE

dla potomnych

#include

#include

struct baza

{

char adres_zamieszkania[100];

int akademiki;

int numer_akademika;

char imie_nazwisko[100];

int wielkosc_dochod;

};

int main()

{

int i,ile;

struct baza studenci[100], nazwisko[100];

printf (“Podaj liczbe studentow: “); scanf (”%d”, &ile);

printf ("\n\n Podaj liczbe akademikow: “); scanf (”%d", &studenci[0].akademiki);

for (i=0; i

{

printf (“Podaj adres zamieszkania studenta: “); scanf(” %[-’ A-Za-z]s”,&studenci_.adres_zamieszkania);_

printf (" Podaj numer akademika: “); scanf (”%d", &studenci_.numer_akademika);_

printf (" Podaj imie i nazwisko: “); scanf (” %[-’ A-Za-z]s", &studenci_.imie_nazwisko);_

printf (" Podaj wielkosc dochodu przypadajacego na jedna osobe w rodzinie student: “); scanf (”%d", &studenci_.wielkosc_dochod);_

printf ("\n\n");

}

system(“cls”);

printf(" DANE:\n\n ");

for (i=0; i

{

printf(“Adres zamieszkania: %s\n”,studenci_.adres_zamieszkania);_

printf(“Numer akademika: %d\n”, studenci_.numer_akademika);_

printf(“imie i nazwisko: %d\n”, studenci_.imie_nazwisko);_

printf(“liczba studentow: %d\n\n\n”, ile);

printf (“Wielkosc dochodu przypadajacego na jedna osobe w rodzinie student: %d\n”, studenci_.wielkosc_dochod);_

printf("\n");

}

system(“PAUSE”);

return 0;

}