Joomla czy DLe


(Qube11) #1

Joomla czy DLe

bo zastanawima się czy zrobićmój system pod joomal czy dle


(Mariuszs) #2

Za Joomla przemawia wszystko, łatwość obsługi, masa darmowych komponentów i szablonów oraz duża dostosowywalność do potrzeb. Może zarówno służyć jako silnik wielkiego portalu, jak i małego portfolio.