JPortal i RSS


(Wolin) #1

Witam

Mam takie pytanie:

W jaki sposób wstawić zawartość kanału RSS innej strony w JPortal-u ?


(adpawl) #2

Pobaw się np. tym skryptem:

<?

 function unhtmlspecialchars( $string ) {

  $string = str_replace ( '&', '&', $string );

  $string = str_replace ( '\'', '\\\'', $string );

  $string = str_replace ( '\"', '\\\"', $string );

  $string = str_replace ( '<', '<', $string );

  $string = str_replace ( '>', '>', $string );

  return $string;

 }


$linki['gazeta.pl - wiadomo¶ci'] = 'http://www.gazeta.pl/pub/rss/wiadomosci.xml';

$linki['webinside.pl'] = 'http://www.webinside.pl/rss.php';

$linki['dziennik internauty'] = 'http://di.com.pl/rss/di.rss';

$linki['e-gospodarka'] = 'http://news.egospodarka.pl/rss.thtml?cat=127'; $strona = (!empty($_POST['rss_canal'])) ? $_POST['rss_canal'] : 'dziennik internauty';


 $rss_link = (array_key_exists($strona,$linki)) ? $linki[$strona] : $linki['dziennik internauty'];


 $separator = '|~|';

 $item = false;

 $chanel_title = '';

 $encoding = '';

 $lines_item = '';

 $items_tab = array();


 $rss_link = parse_url($rss_link);


 $header = "GET ".$rss_link["path"].(isset($rss_link["query"]) ? "?".$rss_link["query"] : false)." HTTP/1.0\r\n";

 $header .= "Host: ".$rss_link['host']."\r\n";

 $header .= "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"; 

 $header .= "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; www.itcfull.net)\r\n"; 

 $header .= "Content-length: " . strlen($request) . "\r\n\r\n";


 if ($rss_read = @fsockopen($rss_link['host'], 80, $err_num, $err_msg, 15)) {


 fputs($rss_read, $header . $request);


 while (!feof($rss_read)) {  $line = trim(fgets($rss_read,10000));


  if (preg_match("#<\?xml.+(|encoding=\"([\w\-]+)\").*?\?>#i",$line,$enc)) // nagłówek XML i pobieranie

   $encoding = preg_replace("#<\?xml.+encoding=\"([\w\-]+)\".*\?>#s","\\1",$enc[0]); // kodowania tekstu


  if (!empty($encoding)) {


   if (!$item) $chanel_title .= $line;


   if ((preg_match("##",$line)) && (!$item)) {

    $item = true;

    $chanel_title = preg_replace("#
    $chanel_title = preg_replace("#.*(.*?).*#","\\2",$chanel_title);

   }


  }


  if ($item) $lines_item .= $line;


 }


 fclose($rss_read);


 if (preg_match_all("#.+?#",$lines_item,$lines_item)) {


  foreach ($lines_item[0] as $wart) {


   preg_match("#.+?#",$wart,$link);

   $link = preg_replace("#(.+?)#","\\1",$link[0]);


   if (preg_match("#.+?#",$wart,$title)) {

    $title = preg_replace("#(.+?)#","\\2",$title[0]);

    $link = ''.$title.'';

   } else $link = ''.$link.'';


   if (preg_match("#.+?#",$wart,$description)) {

    $description = preg_replace("#(.+?)#","\\1",$description[0]);

    $description = str_replace(array(""),"",$description);

    $description = preg_replace("##i","",$description);

   } else $description = '';


   if (!empty($link)) {

    $items_tab[] = $description.$separator.$link;

   }


  }


 }


 unset($lines_item,$line);


 } else Die("błąd otwarcia kanału RSS: $rss_link");

?>
<?

 foreach ($linki as $klucz => $wart) {


 echo "
 if ($strona == $klucz) echo ' selected="selected"';

 echo">$klucz\r\n";


 }

?><?

 if (count($items_tab) > 0) {

 echo "$chanel_title
kodowanie: $encoding


\n\n\n";


 foreach ($items_tab as $wart) {

  list($description,$link) = explode($separator,$wart);

  echo "$link

\n\n";

  if (!empty($description)) echo stripslashes(unhtmlspecialchars($description))."


\n\n\n";

 }

 }

?>

(M@rcin) #3

A czy jest możliwość, pisania newsów w jportalu, które po opublikowaniu pojawiłyby się na kanale RSS ??

Będę wdzięczny za odpowiedz :smiley:


(Mateo993) #4

Z tego co wiem to tak :wink:


(system) #5

Taki skrypt jest do pobrania na http://www.zsyp.pl


(M@rcin) #6

Dzięki za link, znalazłem to czego szukałem :smiley: :smiley: