Jportal


(Jkajdaszuk) #1

-- phpMyAdmin SQL Dump

-- version 2.7.0-pl2

-- http://www.phpmyadmin.net

--

-- Host: localhost

-- Czas wygenerowania: 07 Sty 2006, 17:55

-- Wersja serwera: 4.1.14

-- Wersja PHP: 4.3.10-16

--

-- Baza danych: `swroch`

--

-- --------------------------------------------------------

--

-- Struktura tabeli dla `news`

--

CREATE TABLE `news` (

`id` int(8) NOT NULL auto_increment,

`date` varchar(32) NOT NULL default '',

`title` varchar(128) NOT NULL default '',

`text` text NOT NULL,

`textcd` text,

`opened` int(16) NOT NULL default '0',

`stat` int(8) NOT NULL default '1',

`comments` int(8) NOT NULL default '0',

`icon` varchar(128) default NULL,

`topic` varchar(8) NOT NULL default '-',

`author` varchar(64) NOT NULL default '',

`ip` varchar(64) NOT NULL default '',

PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ;

--

-- Zrzut danych tabeli `news`

--

INSERT INTO `news` VALUES (1, '2006-01-07 17:31:03', 'Gratulacje!', 'Gratulacje! Witaj w swojej instalacji systemu jPortal. Najnowsza wersja, któr± bez ?adnego "ale" mo?na nazwaa rewolucyjn± w stosunku do poprzednich wersji. Nie wnosi mo?e tyle nowinek dla u?ytkownika, czy administratora serwisu - za to jej kod jest wydajniejszy, powoduje mniejsze obci±?enie serwera i co za tym idzie równie? szybsze i pewniejsze generowanie stron.', 'Kod zosta3 zoptymalizowany tak?e aby niezale?nie od konfiguracji serwera dzia3a3 identycznie i nie wymagane by3y zmiany w kodzie, które do tej pory mog3y bya uporczywe dla webmasterów stron.

\r\n

\r\nMimo, i? te najwa?niejsze zmiany wprowadzane s± dopiero teraz mamy nadzieje, ?e jPortal nadal bedzie Waszym ulubionym systemem portalowym. Warto tutaj wspomniea tak?e, i? jego rozwój teraz bedzie opiera3 sie o coraz wieksz± liczbe osób, dzieki czemu aktualizacje bed± pewniejsze z dnia na dzien.

\r\n

\r\nZapraszamy równie? na now± strone systemu - jportal2.com, która wkrótce ponownie przerodzi sie w du?± strone jPortal Community... wkrótce wiecej szczegó3ów.

\r\n

\r\nZapraszamy do zapoznania sie z systemem!

\r\n', 0, 2, 0, '', 'no', 'admin', '127.0.0.1');

INSERT INTO `news` VALUES (2, '2006-01-07 17:33:17', 'nowosc', '

system nexsów juz dziaa

', '', 0, 2, 0, '', '-', 'admin', '83.28.14.64');


(Bambit) #2

po co to zrobiłeś :roll: ??

piszesz, że:

więc czego szukasz w PMA ??

Zakładałeś już podobny temat i pisałem Ci, że po instalacji jP nie musisz zaglądać w PMA lecz w panel admina jP! tam zarządzasz stroną, która powinna się wyświetlić po wpisaniu Twojego adresu nie musisz tworzyć żadnych plików! jP po zainstalowaniu jest gotowy do przeglądania.