[jQuery] efekt alpha


(pain3hp) #1

jak uzyskać w jquery efekt alpha (stosowny w flashu). Czyli przejście z opacity 0% na np 70% jakiegoś boxa w jakimś czasie. O ile to możliwe proszę o przykład kodu i efektu. Dziękuję


(Jim1961) #2

http://api.jquery.com/animate/ albo http://api.jquery.com/fadeIn/