[jquery/js]Nadanie domyślnej wartości input


(Drobok) #1

Otóż mam 2 tablicę:

var tab=new Array('name1','name2');var tab2=new Array('wart1','wart2');[/code]
Oraz skrypt:
[code=php]$(document).ready(function() { $('form input:text')  .focus(function() {if ($(this).val() == tab2[$.inArray($(this).attr('name'),tab)]) $(this).val('');})  .blur(function() {if ($(this).val() == '') $(this).val(tab2[$.inArray($(this).attr('name'),tab)]);}); ); Po prostu przypisuje on wartość z tab2 o indeksie z tym samym name tab1. Ale niestety przed kliknięciem w pole mam pusto i nie bardzo wiem jak nadać wartość :| 

Najlepiej właśnie poprzez $(this).val('wartość'), po prostu nie wiem co może być selektorem..idk(function() {$(this).val(tab2[$.inArray($(this).attr('name'),tab)]);}) [/code]

(Damgora) #2

próbuję na sucho:

$(document).ready(function() {  var d = function() {if ($(this).val() == '') $(this).val(tab2[$.inArray($(this).attr('name'),tab)]);};  $('form input:text')  .each(d)  .focus(function() {if ($(this).val() == tab2[$.inArray($(this).attr('name'),tab)]) $(this).val('');})  .blur(d); );[/code]

(Drobok) #3

Dzięki :smiley: