[jQuery] Odlatujący obrazek na pozycji kursora


(Krzkaczor) #1

Hej!

Mam sobie taki kod js:

$('.obrazek').mousemove(function(e) {

[...]

var loading_x = e.pageX+5;

var loading_y = e.pageY+5;

$('#loading').css({"left":loading_x+"px","top":loading_y+"px"});

});

e to handler

css:

loading {

position:absolute;

}

Kod jest wywoływany w zdarzeniu mousemove i potem mouse out. Ten sam kod wykonuje się na różnych obiektach (dokladnie ten sam kod). Problem w tym ze zawartosc loading odlatuje coraz bardziej od kursora :confused:

Proszę o pomoc i pozdrawiam