[jQuery] Pobieranie danych z textarea


(Luk Makowski) #1

Witam mam problem mam taki kawałek kodu

I za każdym wciśnięciem przycisku x w textboxie pokazuje się % czyli value z buttona, a czy da się tak zrobić żeby nie pokazywał się ten % ale też poprzedni tekst i procentt dodawał się na końcu?


(Ryan) #2

Zmień

$("#txtarea").val($(this).val());

na

$("#txtarea").val($("#txtarea").val() + $(this).val());

Dobrze by też było, gdybyś nadał swojemu przyciskowi ID i zmienił selektor button[name=x] na #noweid. Selektory po atrybutach są wolne.