[jQuery] Przesuwanie akapitu po kliknięciu w element