jQuery - skrypt częściowo nie działa pod IE9

Oto skrypt który całkowicie działa pod SRWare Iron (Chrome), a pod IE9 nie działa część odpowiedzialna za .horizontal-menu a

$(document).ready(

	function(){

		$('.horizontal-menu a').hover(

			function(){

				$(this).stop().animate({"background-color":"#7C0A02","padding-bottom":"50px"},500);

			},

			function(){

				$(this).stop().animate({"background-color":"rgba(0,0,0,0)","padding-bottom":"7px"},500);

			}

		);

		$('#MENU a').hover(

			function(){

				$('.title', this).stop().animate({"background-color":"rgba(0,0,0,1)"},500);

				$(this).stop().animate({"border-color":"#7C0A02","color":"#7C0A02"},500);

			},

			function(){

				$('.title', this).stop().animate({"background-color":"rgba(0,0,0,0.66)"},500);

				$(this).stop().animate({"border-color":"#C0C0C0","color":"#C0C0C0"},500);

			}

		);

	}

);

Naprawdę nie wiedzę gdzie robię błąd, część odpowiedzialna z #MENU a jest praktycznie taka sama powiązany fragment css

.horizontal-menu {

  list-style-type: none;

  /* marginesy */

  padding: 7px 13px;

}

.horizontal-menu a {

  float: left;

  /* tło */

  background-position: center 34px;

  background-repeat: no-repeat;

  /* marginesy */

  margin-right: 10px;

  padding: 7px;

  /* czcionka */

  text-decoration: none;

  color: #C0C0C0;

  letter-spacing: 2px;

  /* obramowanie */

  border-radius: 4px;

  -moz-border-radius: 4px;

  -o-border-radius: 4px;

  -webkit-border-radius: 4px;

}


/* obrazki odnośników */

.horizontal-menu a.firma {background-image: url('../img/firma.png')}

.horizontal-menu a.kontakt {background-image: url('../img/kontakt.png')}

.horizontal-menu a.kanony {background-image: url('../img/kanony.png')}

.horizontal-menu a.sklepy {background-image: url('../img/sklepy.png')}

html

 • firma
 • kanony
 • sklepy
 • kontakt
  [/code]

A gdzie znajduje się obiekt o id MENU?

Której wersji IE używasz? Poniżej masz poprawiony kod HTML i CSS, bo Twój kod nawet pod Firefox’em nie chodził, a IE z menu robił schody;

ALE

IE nadal czepia się argumentów funkcji w pliku jquery.min.js. Opera i Firefox nie. Jeśli dojdę do tego co mu leży na wątrobie, dam znać. Wstaw grafikę jaki efekt zamierzasz uzyskać.

HTML

 • firma
 • kanony
 • sklepy
 • kontakt

[/code] CSS

[code].cleaner{ clear:both; } .horizontal-menu { list-style-type: none; /* marginesy */ padding: 7px 13px; } .horizontal-menu li{ float:left; } .horizontal-menu a { /* tło */ background-position: center 34px; background-repeat: no-repeat; /* marginesy */ margin-right: 10px; padding: 7px; /* czcionka */ text-decoration: none; color: #C0C0C0; letter-spacing: 2px; /* obramowanie */ border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -o-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; } /* obrazki odnośników */ .horizontal-menu a.firma {background-image: url(‘img/1.jpg’)} .horizontal-menu a.kontakt {background-image: url(‘img/2.jpg’)} .horizontal-menu a.kanony {background-image: url(‘img/3.jpg’)} .horizontal-menu a.sklepy {background-image: url(‘img/4.jpg’)}
JS

$(document).ready(

	function(){

	 $('.horizontal-menu a').hover(

		 function(){

			$(this).stop().animate({"background-color":"#7C0A02","padding-bottom":"50px"},500);

		 },

		 function(){

			$(this).stop().animate({"background-color":"rgba(0,0,0,0)","padding-bottom":"7px"},500);

		 }

	 )},

	 $('#MENU a').hover(

		 function(){

			$('.title', this).stop().animate({"background-color":"rgba(0,0,0,1)"},500);

			$(this).stop().animate({"border-color":"#7C0A02","color":"#7C0A02"},500);

		 },

		 function(){

			$('.title', this).stop().animate({"background-color":"rgba(0,0,0,0.66)"},500);

			$(this).stop().animate({"border-color":"#C0C0C0","color":"#C0C0C0"},500);

		 }

	 )

);

To nie jest cały kod html i css, nie będę go tu wklejać bo problem nie dotyczy fragmentu #MENU, skrypt jest podany cały.

@Pepek1989

IE9 x86 i x64

Nie wiem z których wersji przeglądarek korzystasz ale nic mi się nie rozjeżdża, ani cała strona, ani jeśli użyje tylko podanych przeze mnie fragmentów kodu, sprawdzałem pod Firefox 13.0, Opera 12.00, Iron 19, IE9, z resztą nie o to tutaj się rozchodzi. Fragment skryptu o którym pisałem działa tylko i wyłącznie na Ironie.

EDIT:

Problemem jest plugin jquery-color (zapomniałem wcześniej napisać że używam tego dodatku), po usunięciu w pierwszej części skryptu właściwości background-color skrypt działa

$(document).ready(

  function(){

   $('.horizontal-menu a').hover(

     function(){

      $(this).stop().animate({"padding-bottom":"50px"},500);

     },

     function(){

      $(this).stop().animate({"padding-bottom":"7px"},500);

     }

   );

   $('#MENU a').hover(

     function(){

      $('.title', this).stop().animate({"background-color":"rgba(0,0,0,1)"},500);

      $(this).stop().animate({"border-color":"#7C0A02","color":"#7C0A02"},500);

     },

     function(){

      $('.title', this).stop().animate({"background-color":"rgba(0,0,0,0.66)"},500);

      $(this).stop().animate({"border-color":"#C0C0C0","color":"#C0C0C0"},500);

     }

   );

  }

);

Zastanowiło mnie czemu w tym wypadku działa, a w innym nie, więc zrobiłem coś takiego

$('.horizontal-menu').hover(

			function(){

				$('a',this).stop().animate({"background-color":"#7C0A02","padding-bottom":"50px"},500);

			},

			function(){

				$('a',this).stop().animate({"background-color":"rgba(0,0,0,0)","padding-bottom":"7px"},500);

			}

		);

okazuje się że teraz skrypt działa, fakt, że animuje wszystkie elementy menu na raz. czemu to działa

$('a',this).stop().animate({"background-color":"#7C0A02"},500);

a to już nie?

$(this).stop().animate({"background-color":"#7C0A02"},500);

Rozsypywało się na IE8. IE9 nie chce mi się instalować szczerze powiedziawszy :slight_smile:

Powalczyłem i ten skrypt działa na IE8, FFox i Opera. IE8 nie wyświetla zaokrągleń, IE9 już tak, i zdaje się że IE9 nie bedzie wymagało drugiej linijki ( $(this).stop().animate({“padding-bottom”:“50px”},500);), ponieważ prawidłowo zanimuje nam padding dla elementu ‘a’. Na wszelki wypadek sprawdź. Powinno zadziałać.

UWAGA - ważna rzecz: aby dobrze animować kolory (używając backgroundColor, czy background-color) w jQuery trzeba dokleić sobie trochę kodu poprawiającego działanie tych animacji, ponieważ jQuery ma trochę buga w tej kwestii :wink:

Kod porawki dla buga animacji kolorów:

/ ****************************************************************************** /

/ ******************************COLOR ANIMATIONS****************************** /

/ ****************************************************************************** /


// override the animation for color styles

$.each(['backgroundColor', 'borderBottomColor', 'borderLeftColor',

  'borderRightColor', 'borderTopColor', 'borderColor', 'color', 'outlineColor'],

function(i, attr) {

  $.fx.step[attr] = function(fx) {

    if (!fx.colorInit) {

      fx.start = getColor(fx.elem, attr);

      fx.end = getRGB(fx.end);

      fx.colorInit = true;

    }


    fx.elem.style[attr] = 'rgb(' +

      Math.max(Math.min(parseInt((fx.pos * (fx.end[0] - fx.start[0])) + fx.start[0], 10), 255), 0) + ',' +

      Math.max(Math.min(parseInt((fx.pos * (fx.end[1] - fx.start[1])) + fx.start[1], 10), 255), 0) + ',' +

      Math.max(Math.min(parseInt((fx.pos * (fx.end[2] - fx.start[2])) + fx.start[2], 10), 255), 0) + ')';

  };

});


// Color Conversion functions from highlightFade

// By Blair Mitchelmore

// http://jquery.offput.ca/highlightFade/


// Parse strings looking for color tuples [255,255,255]

function getRGB(color) {

    var result;


    // Check if we're already dealing with an array of colors

    if ( color && color.constructor == Array && color.length == 3 )

        return color;


    // Look for rgb(num,num,num)

    if (result = /rgb\(\s*([0-9]{1,3})\s*,\s*([0-9]{1,3})\s*,\s*([0-9]{1,3})\s*\)/.exec(color))

        return [parseInt(result[1],10), parseInt(result[2],10), parseInt(result[3],10)];


    // Look for rgb(num%,num%,num%)

    if (result = /rgb\(\s*([0-9]+(?:\.[0-9]+)?)\%\s*,\s*([0-9]+(?:\.[0-9]+)?)\%\s*,\s*([0-9]+(?:\.[0-9]+)?)\%\s*\)/.exec(color))

        return [parseFloat(result[1])*2.55, parseFloat(result[2])*2.55, parseFloat(result[3])*2.55];


    // Look for #a0b1c2

    if (result = /#([a-fA-F0-9]{2})([a-fA-F0-9]{2})([a-fA-F0-9]{2})/.exec(color))

        return [parseInt(result[1],16), parseInt(result[2],16), parseInt(result[3],16)];


    // Look for #fff

    if (result = /#([a-fA-F0-9])([a-fA-F0-9])([a-fA-F0-9])/.exec(color))

        return [parseInt(result[1]+result[1],16), parseInt(result[2]+result[2],16), parseInt(result[3]+result[3],16)];


    // Look for rgba(0, 0, 0, 0) == transparent in Safari 3

    if (result = /rgba\(0, 0, 0, 0\)/.exec(color))

        return colors['transparent'];


    // Otherwise, we're most likely dealing with a named color

    return colors[$.trim(color).toLowerCase()];

}


function getColor(elem, attr) {

    var color;


    do {

        color = $.curCSS(elem, attr);


        // Keep going until we find an element that has color, or we hit the body

        if ( color != '' && color != 'transparent' || $.nodeName(elem, "body") )

            break;


        attr = "backgroundColor";

    } while ( elem = elem.parentNode );


    return getRGB(color);

};

JS (zmianiłem .horizontal-menu a na .horizontal-menu li dla ładniejszego kodu

$(document).ready(

		function(){

		 $('.horizontal-menu li').hover(

			 function(){

				$(this).find('a').stop().animate({"background-color":"#7C0A02","padding-bottom":"50px"},500);

				$(this).stop().animate({"padding-bottom":"50px"},500);

			 },

			 function(){

				$(this).find('a').stop().animate({"background-color":"#fff","padding-bottom":"7px"},500);

				$(this).stop().animate({"padding-bottom":"7px"},500);

			 }

		),

		$('#MENU a').hover(

			 function(){

				$('.title', this).stop().animate({"background-color":"rgba(0,0,0,1)"},500);

				$(this).stop().animate({"border-color":"#7C0A02","color":"#7C0A02"},500);

			 },

			 function(){

				$('.title', this).stop().animate({"background-color":"rgba(0,0,0,0.66)"},500);

				$(this).stop().animate({"border-color":"#C0C0C0","color":"#C0C0C0"},500);

			 }

		 )

		}

	);

CSS - fragment background-color:#FFF; musi być zadeklarowany, bo wysypie się jQuery - po prostu nie zadziała.

.cleaner{

	clear:both;

}

.horizontal-menu {

  list-style-type: none;

  /* marginesy */

  padding: 7px 13px;

}

.horizontal-menu li{

	float:left;

	padding:7px;

}

.horizontal-menu a {

  /* tło */

background-color:#FFF;

  background-position: center 34px;

  background-repeat: no-repeat;

  /* marginesy */

  margin-right: 10px;

  padding: 7px;

  /* czcionka */

  text-decoration: none;

  color: #C0C0C0;

  letter-spacing: 2px;

  /* obramowanie */

  border-radius: 4px;

  -moz-border-radius: 4px;

  -o-border-radius: 4px;

  -webkit-border-radius: 4px;

}


/* obrazki odnośników */

.horizontal-menu a.firma {background-image: url('img/1.jpg')}

.horizontal-menu a.kontakt {background-image: url('img/2.jpg')}

.horizontal-menu a.kanony {background-image: url('img/3.jpg')}

.horizontal-menu a.sklepy {background-image: url('img/4.jpg')}

Dodane 15.06.2012 (Pt) 19:12

Wybacz, nie zauważyłem że zdążyłeś odpisać.

W stylach CSS ustaw background-color:#FFF; dla .horizontal-menu. Wtedy powinno zadziałać zadziała. Po prostu druga wersja chce animować tło dla całego .horizontal-menu. Ale na początku nie ma wartości. I jQuery sobie z tym nie radzi.

Dodałem background-color dla .horizontal-menu i działa, tyle że Firefox nadal ma problem bo odtwarza animację za tylko pierwszym razem, a jeśli dodam kolor za pomocą RGBa to nie działa w ogóle w FF.

pierwsze pytanie co do tego: czysty jQuery 1.7 obsługuje backgroundColor? Z tego co wiem jest to tylko w jQuery UI.

drugie: gdzie ten kod wstawić? Domyślam się że trzeba edytować plik jQuery, tak?

Czysty jQuery nie obsłuży Ci backgroundColor. Wniosek ten opieram na własnych doświadczeniach - mi na testowej stronce z helpa dla Ciebie nie działał a mam dynamicznie zasysane

script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js">

Edytować pliku jQuery nie musi. Ten spory kawałek kodu z poprawki możesz najzwyczajniej w świecie wstawić na stronie w bloku , alboo zapisać go w pliku powiedzmy poprawka.js i w sekcji strony dodać referencję:

I byłbym zapomniał: u mnie Firefox wyświetla zawsze dobrze, nie wiem co masz na myśli mówiąc że u Ciebie tylko za pierwszym razem. Jeśli to, że menu tylko się rozwija, to problem tkwi z drugiej funkcji akcji hover(). Tam w warunkach masz background-color w formie rgba. I to nam nie zadziała.

Mam na myśli, że jeśli najadę za pierwszym razem to się rozwinie, a później zwinie ale po najechaniu drugi raz na ten sam odnośnik animacja już się nie wykonuje. Zobaczę tę poprawkę i później napiszę.

Zadziałało?

dodałem w sekcji head tę poprawkę i dalej to samo FF odtwarza animację tylko raz…