[jQuery] Zamiana obsługi identyfikatorów na klasy HTML


(Pavobe Reg) #1

Aktualnie posiadam poniższy skrypt JavaScript, wykorzystujący najnowszą bibliotekę jQuery.

<script type="text/javascript" charset="utf-8">  $('#menu').each(function () {    var $links = $(this).find('a'),    panelIds = $links.map(function() {return this.hash;}).get().join(","),    $panels = $(panelIds),    $panelwrapper = $panels.filter(':first').parent(),    delay = 500

(M@ster) #2

Używam jQuery ale nie mogę zrozumieć co masz na myśli. Kod trudno analizować jeśli nie widzi się strony, a nawet jeśli to nie będąc jej autorem ciężko sobie to wyobrazić.

Jeśli zamiast id chcesz się odnieść do klasy to używasz po prostu:

$('.klasa.')...

ale chyba nie o to pytasz gdyż widzę w kodzie że wiesz jak się tego narzędzia używa :slight_smile: Proszę, sprecyzuj pytanie.


(Pavobe Reg) #3

Temat nieaktualny.