[JS] API Czytacza tekstów z Tłumacza Google?


(look997) #1

Czy istnieje API Czytacza tekstów z Tłumacza Google?

Jeśli tak, to proszę podać.


(Pablo_Wawa) #2

Obawiam się, że nie, ale możesz to czytania tekstu ze strony www wykorzystać przeznaczony do tego jakiś program.


(Gerard Zurek) #3

Wszystkie API Tłumacza Google masz tutaj:

https://developers.google.com/translate/