[JS] Dynamiczna zmiana tła obrazkowego- pytanie

Chcę, żeby na stronie wyświetlało się inne tło, gdy są godziny poranne, a gdy jest wieczór tło zmienia się na ciemne. Czy skrypt, strona, i zdjęcia muszą być w tym celu na serwerze, czy da się to zrobić, gdy wszystko jest na dysku?

Jakby co, zamieszczam skrypt, który (jak zwykle) nie działa:

var Time = new Date();

var Hours = Time.getHours();

if (Hours > 7 && Hours < 21) 

var Background = document.getElementsByTagName('body').style.backgroundImage= url(images/Background2.jpg);
var Time = new Date();

var Hours = Time.getHours();


if (Hours > 7 && Hours < 21)

	document.body.style.setProperty("background-image","url(images/Background2.jpg)","");

//document.getElementsByTagName('body')[0].style.backgroundImage= "url(images/Background2.jpg)";

else

	document.body.style.setProperty("background","green","");

Tak

ok, a jeśli zmienna Hours jest mniejsza niż 7 lub większa niż 1 i ma wyświetlać inne tło, to kod powinien tak wyglądać?

var Time = new Date();

var Hours = Time.getHours();


if (Hours > 7 && Hours < 21)

   document.body.style.setProperty("background-image","url(images/Background2.jpg)","");

//document.getElementsByTagName('body')[0].style.backgroundImage= "url(images/Background2.jpg)";

else

   document.body.style.setProperty("background-image","url(images/Background.jpg)","");

?

if (Hours >= 7 && Hours <= 21)//7-21

   document.body.style.setProperty("background-image","url(Background2.jpg)","");

else if (Hours > 1 && Hours<7)//2-6

   document.body.style.setProperty("background-image","url(Background.jpg)","");

else// 22-1

	document.body.style.setProperty("background-image","url(Background3.jpg)","");

Pamiętaj żeby to wywołać przy zdarzeniu onload bądź skrypt dodać na dole strony.