[JS] Funkcja dodająca styl (nie działa w IE)


(look997) #1

Mam taką funkcję dodającą style:

function dodajStyl(toStyl){

			(function() {

			var css = toStyl;

			if (typeof GM_addStyle != "undefined") {

				GM_addStyle(css);

			} else if (typeof PRO_addStyle != "undefined") {

				PRO_addStyle(css);

			} else if (typeof addStyle != "undefined") {

				addStyle(css);

			} else {

				var heads = document.getElementsByTagName("head");

				if (heads.length > 0) {

					var node = document.createElement("style");

					node.setAttribute("type", "text/css");

					node.appendChild(document.createTextNode(css));


					heads[0].appendChild(node);

				}

			}

		})();

	}

Nie działa w IE 7/8, wygląda na to, że problem jest z

node.setAttribute("type", "text/css");

lecz nie wiem co konkretnie.