[JS] Generowanie fal Sine, Square, Triangle, Sawtooth - math-expression-evaluator

Jak przy tej składni formuły, wygenerować podstawowe fale?:
Sine, Square, Triangle, Sawtooth
(może być inna biblioteka)

Jakie formuły matematyczne na te kształty fal?

Mam tylko formułę na Sawtooth: 1/(-pi*a)
A jak uzyskać resztę?

Potrzebuję do generatora dźwięku, żeby lepiej poznać naturę tych fal.