[JS] Link z http://www.youtube.com/account#profile/about


(look997) #1

Jak zrobić aby link miał formę http://www.youtube.com/account#profile/about i wykonywał funkcję po załadowaniu takiego linka? A gdy kliknie się w odnośnik do ten funkcji to adres zmieni się w taki z #profile/about.


([alex]) #2

Użyj onclick przy kotwice:

napis

dopisujesz tą funkcje fun która zmienia to co chcesz.


(look997) #3

To może pokaże kod:

var opcja = document.createElement('div');

	opcja.className = 'tab';

	opcja.id = "ppnyt";

	var aaa = document.createElement('a');

	aaa.href = 'javascript:;';

	var lolek = document.createTextNode("Skrypt PNYT");

	var nowy = document.createElement('img');

	nowy.src = "http://s.ytimg.com/yt/img/pic_new_sml_27x13-vfl14287.gif";

	nowy.style.marginLeft="3px";

	aaa.appendChild(lolek);

	aaa.appendChild(nowy);

	aaa.id = 'pnyt';

	opcja.appendChild(aaa);


	function petla(){


			setTimeout(function(){

	if(!(document.getElementsByClassName('tab')[5])){

		petla();

	}

	else {

		var menuOpcji = document.getElementById('account-tabs').getElementsByClassName('vertical-tabs')[0];

		menuOpcji.appendChild(opcja);


		function pokazOpcje(){


			document.getElementById('page-name').innerHTML = "Skrypt PNYT";


			var ileTab = menuOpcji.getElementsByClassName('tab').length;

			ileTab = ileTab-1;

			for(nr=0; ileTab>nr;nr++){

				menuOpcji.getElementsByClassName('tab')[nr].className = 'tab';

				function wylaczPNYT(){

					menuOpcji.getElementsByClassName('tab')[9].className = 'tab';

				}

				menuOpcji.getElementsByClassName('tab')[nr].addEventListener('click',wylaczPNYT, true);

			}

			document.getElementById('ppnyt').className = "tab current";


			// przypisanie treści opcji

				var trescOpcji = "

Kolejka

Wyświetlaj ikony akcji na pasku nazwy kolejki i usuń dodatkowy pasek akcji.

"; document.getElementById('account-page').innerHTML = trescOpcji; } document.getElementById('pnyt').addEventListener('click',pokazOpcje, true); } } ,400); } petla();[/code]

Przyciskiem jest zmienna "aaa".

Konkretnie to chcę aby dodatkowy przycisk działał tak samo jak pozostałe podstrony opcji w http://www.youtube.com/account .

-- Dodane 17.06.2010 (Cz) 16:04 --

Zdecydowałem, że dodam opcje skryptu do jednej z istniejących podstron opcji.