[js] netoda Watch - obserwacja całęgo obiektu


(Wszerad91) #1

Jest możliwość obserwacji całego obiektu? Dajmy na to ,iż mamy obiekt z dwoma własnościami a i b:

var obiekt = new add();

function add()

{

this.a = 0;

this.b = 0;

}

Zmieniamy jedną z wartości:

obiekt.a =2;

i w funkcji otrzymujemy własność oraz jej zmianę. Wnioskuje iż jest taka możliwość ponieważ funkcja odpalana poprzez watch posiada argument wskazujący na własność która została zmieniona...