[JS] Okienko Confirm


(Patrykbuzowicz) #1

Proszę o przykład kodu, gdzie pojawia się okienko Confirm i po kliknięciu OK otwiera się okno ze stroną A a po kliknięciu Anuluj (Cancel) otwiera się okno ze stroną B...


(Kubarek) #2

użyj window.location.href

np.

window.location.href = (confirm(...)) ? 'A' : 'B';

(Href) #3
var obiekt = window.confirm("ziąą");

if (obiekt)

{

location.href = 'cos1.html';

}

else

{

location.href = 'cos2.html';

}