[JS] ondblclick w IE (blokada zaznaczenia tekstu)


(look997) #1

Chciałbym aby tekst się nie zaznaczał po podwójnym kliknięciu tekstu w IE.

To w IE nie działa:

element.ondblclick = function()(return false}

W innych przeglądarkach to nawet nie jest potrzebne lub działa inny sposób(nie pamiętam w tej chwili). -- Dodane 03.08.2011 (Śr) 18:47 -- Okazało się, że wystarczy:

element.onselectstart = function (){ return false; }