[JS] ORBX.js - jak to działa?


(look997) #1

Jak działa ORBX.js? Jest to kodek, ale jak to działa w samym JS?

JS robi to samo co np. vp8 od Google albo H.264? Jeśli tak to czy da się zakodowany tym kodekiem plik pobrać na dysk?

Wydaje się to niemożliwe.

Jeśli działa inaczej, to jak?

Pobiera niezakodowane obrazki i dźwięk i je odtwarza tak jakby to był to film? Wtedy potrzebny byłby wielki transfer.