[JS] Parsowanie JSONa - błąd w składni


(Krzychu224) #1

Mam JSONa w postaci:

{

  "num_results": 1,

  "objects": [

    {

      "amount": null,

      "calories": 44,

      "carbohydrates": 8.8,

      "fats": 8,

      "id": 1,

      "name": "Agrest",

      "protein": 8,

      "type": 1,

      "unit": null,

      "url": null

    }

  ],

  "page": 1,

  "total_pages": 1

}

który jest zwracany przez rest API. Pobieram go używając javascript:

$.getJSON(api)

			.done(function( data ) 

	  	{

	  		var json = data.objects;

	  		for(var i = 0; i < json.length; i++) {

			  var obj = json[i];


			  console.log(obj.name);

				}				


			})

			.fail( function(xhr, textStatus, errorThrown) {

		    		alert(xhr.responseText);

		    		alert(textStatus);			 

		  });

uruchamia się metoda fail i dostaje parseerror. Konsola przeglądarki pokazuje mi

SyntaxError: missing ; before statement

dotyczący linii:

"num_results": 1,

Jak to naprawić?