[js][php] wykoanie zmiennej po submit


(Janek Max) #1

Siemka. Mam dylemat jak rozwiązać mój problem. Mam prosty formularz w html który wysyła plik metodą POST do drugiego pliku. Tam odpowiednio odczytuje z niego informacje. Problem polega na tym że chciałbym zmienić te informacje dla tego pliku (chodzi tu o wywołanie zmiennej $zmienna['pod\_x']['bla']= zmieniony parametr) po kliknięciu przycisku. Danie action "inny_plik.php" nic nie da bo tracę wszystkie dane z poprzedniej strony. Myślałem żeby w onclick dać skrypt js , ale nie za bardzo wiem jak to skleić żeby działało :slight_smile:


([alex]) #2

$zmienna['pod\_x']['bla'] - to już php, a nie JS.

Pokaż jak wygląda formatka i powiedz co masz zmienić przed wysłaniem za pomocą post.


(Janek Max) #3

([alex]) #4
<input type="submit" class="btn" value="Zrób to!" onclick="javascript:dodatkowykod();"/>script type="text/javascript"dodatkowykod()