[JS] Poruszanie się po drzewie DOM


(kostek135) #1

Struktura gałęzi wygląda mniej więcej tak:

TEST
LOL


TEST2
LOL2


[/code]


Podczas wywołania poniższej funkcji tylko LOL zmienia się na ROFL.

[code] function FUNC(DOM) { DOM.nextSibling.innerHTML='ROFL'; DOM.parentNode.parentNode.nextSibling.lastChild.lastChild.innerHTML='ROFL2'; }

Generalnie idea mojego pomysłu była tak, że pobieram parentNode względem input czyli

potem kolejny raz czyli rodzicem jest przemieszczam się nextSibling w dany węźle na kolejny i kolejno pierwszy lastChild to ostatni a drugi lastChild to . Jednak coś nie działa, jak już wyżej wspomniałem, bo LOL2 pozostaje bez zmian.

Z góry dziękuję za wskazanie błędu mojego rozumowania.


(mario@) #2

A tak nie będzie wygodniej ?

function Func()

{

	var tabela = document.getElementById('tab');


	tabela.rows[0].cells[1].getElementsByTagName("span")[0].innerHTML = 'ROFL';

	tabela.rows[1].cells[1].getElementsByTagName("span")[0].innerHTML = 'ROFL 2';

}

Tabela ma nadane id=tab. W Twoim powyższym przykładzie musiałbyś zwiększać odpowiednio liczbę poleceń nextSibling/lastChild.