[JS] problem z wywołaniem funkcji


(Xxx) #1

(Bor1904) #2


(Xxx) #3

ok, problem rozwiązany.