[JS] Przerywanie ładowania strony


(Ryan370z) #1

Chcę umieścić skrypt sprawdzania formularza na stronie. Ma zaczynać się po wciśnięciu przycisku type='submit'. Jak mogę zastopować przeładowanie strony? Metoda window.location.href = '#'; nie działa.


(Adjweb) #2

AJAX.

Nic dodać nic ująć :slight_smile:


(mario@) #3

Zależy w czym ten skrypt jest napisany.

Do form dopisujesz

onsubmit="return false"

(Wszerad91) #4

To zależy też pod jakim względem chcesz sprawdzać te dane, czy pod względem użytych znaków czy danych w bazie danych.


(Ryan370z) #5

Pod względem czy nie brakuje jakiegoś pola, czy hasło ma < 6 liter itp. To trzeba w js napisać.


(Grzesie K) #6

http://www.google.pl/search?hl=pl&clien ... JS&spell=1